Nyheder Dansk Center for ICDP

August 2017

Besøg hos Brenda Taggat. Studietur til London 2-4 oktober 2017 

Brenda Taggat har besøgt en af vores ICDP institutioner, Eventyrhuset i Dragør, hvor ICDP Træner Frank Krogh er leder. I forbindelse med besøget blev vi inviteret til at komme til Universitetet i London og besøge Brenda Taggat. Det er blevet aftalt til Tirsdag d. 3. oktober. I forbindelse med vores besøg i London vil vi besøge nogle institutioner. Programmet er endnu ikke på plads, men bliver præsenteret så snart disse aftaler er på plads.

Brenda Taggart er seniorforsker ved Institute of Education, University College of London. Hun har været seniorforsker på EPPSE-projektet fra dets begyndelse i 1997 og til dets afslutning i 2014. EPPSE-projektet har fulgt over 3000 børn med det formål at dokumentere dagtilbuddets betydning for deres videre faglige og sociale udvikling.

Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år og mener at blandt andet at kvaliteten af det relationelle forhold meget betydningsfuldt. Hun har fire råd til, hvordan man udvikler god kvalitet i dagtilbuddet.
1. Pædagoger og ledere skal diskutere, hvad de mener, er kvalitet i deres børnehave. Hvordan de bruger læreplanen, og hvad de lægger i den.
2. Pædagoger og ledere skal snakke om, hvordan de ved, om de er gode. De skal afdække og diskutere styrker og svagheder.
3. Pædagoger og ledere skal sammen reflektere over, hvad de gør med børnene, så de udvikler sig, lærer og trives. Det er vigtigt ikke kun at fortabe sig i dagligdags praktiske gøremål, men en gang imellem træde tilbage og se kritisk på, om noget kan gøres bedre.
4. Pædagoger og ledere skal dele viden og gode idéer, der kan udvikle praksis, gerne med naboinstitutionen eller alle de andre institutioner i kommunen.

Prisen vil være omkring 2800 kr – uden hotel, fly og forplejning.

Hvis du er interesseret, udfyld formularen til højre. Så kontakter vi dig når program og tilmelding er klar.

Der er begrænset antal pladser.

 

 

 

Juni 2017

Evaluering og effektforskning tæt på din praksis

For at udvikle den mulighed der er for vidensopsamling i vores WebApp Relatuz har vi indgået et samarbejde med en af danmarks mest erfarne forskere indenfor det pædagogiske område.

Poul Nissen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, associate professor og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet doktordisputats om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til knap to hundrede publikationer heraf en lang række bøger, hvoraf en del er oversat til engelsk, norsk og svensk. I de senere år har han bl.a. arbejdet med effektforskning og evaluering i forbindelse med unge kriminelle, børn på døgninstitutioner, specialundervisning og højt begavede børn samt udviklet digitaliserede instrumenter til måling af læring og trivsel og identifikation af højt begavede børn og unge.

Gennem samarbejdet med Poul Nissen kan vi udvide Dansk center for ICDPs evalueringer og praksisnære effektforskning. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har ideer til små eller store udviklingsprojekter.

Læs mere om Poul Nissen her

Aktuelle udviklingsprojekter i samarbejde med Poul Nissen og Dansk Center for ICDP

Orøstrand – Forældrevejledning læs mere

Eventyrhuset – Supervision i praksis læs mere

ICDP på Færøerne

Efteråret 2017
Tilmelding til efterårets kursus her

 

Relationsbaseret familievejledning 

Efteråret 2017

Er du uddannet på ICDP niveau 1 og ICDP niveau 2 og er interesseret i at arbejde med samspillet i familierne – er denne uddannelse relevant for dig.

Uddannelsen finder sted i Roskilde – og bygger videre på samspilstemaerne, sensitivering principperne og SKUB-modellen.

Familievejledningen er centreret omkring vores WepApp – Relatuz – og der vil sandsynligvis være tilknyttet følgeforskning.

Vi tager fat på den nære og den svære dialog.

Gennem uddannelsen skal du arbejde med “dine egne” familier og du skal sikre at de har digitale devices (Smartphone, Ipad, eller lignende)

Venskabsyoga 

Kursus for pædagogisk personale i Efteråret 2017

Læs mere her

Oplæg

4. og 5. oktober Relationsbaseret familiebehandling. Vordingborg Kommune her

30. september 2017 Professionelt relationsarbejde. Vallensbæk her

30. september 2017 Verdens vigtigste Job. Vallensbæk her

29. september 2017 Relationsbaseret forældrevejledning – en introduktion. Æblehaven, Vordingborg Kommune her

18. september 2017 Introduktion til ICDP. Børnehave Torshavn, Færøerne her

16. juli 2017 ICDP in a nutshell – Moss, Norge her

29. maj 2017 Introduktion til ICDP – Torshavn, Færøerne her

17. maj 2017 Oplæg i Æblehaven – Forældremøde i børnehaven her

8. maj 2017 Præsentation af Relatuz – ICDP Konference i Stockholm her

8. maj 2017 Venskabsyoga. ICDP – konference i Stockholm her

3. maj 2017 Flow, relationer og styrker. Folkeuniversitetet Århus her

2. maj 2017 Venskabsyoga – introduktion. Releaseparty Roskilde her

 

 

Forskningschef Brenda Taggat – London

Jeg er interesseret i studietur.

Dr. Phil Poul Nissen

Venskabsyoga

En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her