Nyheder Dansk Center for ICDP

Maj 2018

Ny bog Relationsbaseret vejledning

Af Anne Linder

Vi kan ikke klare os uden hinanden. Både privat og i arbejdslivet er vi afhængig af andres feedback, støtte og vejledning for at kunne udvikle os. En faglig vej til at opnå psykologisk robusthed i den pædagogiske verden er systematisk refleksion. som trimmer vores faglige og relationelle færdigheder. Relationsbaseret vejledning handler om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre.

Denne nye bog imødekommer et behov for litteratur, der kan klde fagpersoner på til at vejlede kollegaer, forældre, studerende og andre i deres relationelle samspil. Relationsbaseret vejledning er afprøvet gennem mange typer vejledningsforløb, og det eneste, der kræves for at få glæde af metoden er, at man kan tilslutte sig et ressourceorienteret grundsyn.

Bogen præsenterer de forskellige faser i den relationsbaserede vejledning, som kan skabe en forståelsesmæssig og praktisk ramme for det konkrete vejledningsarbejde. Den er målrettet lærere, pædagoger, PPR-ansatte, konsulenter, ledere og tovholdere, der har et vejledningssansvar.

Køb bogen her

Læs mere om den certificerede vejlederuddannelse. ICDP niveau 2 her

Meld dig til en certificeret Vejlederuddannelse. ICDP niveau 2 her

Hør hvad nogle uddannede vejleder mener om uddannelsen her

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476

Læs mere Her

 

 

 

ICDP på Færøerne

Efteråret 2018
Tilmelding til efterårets niveau 1 kursus her
Tilmelding til efterårets niveau 2 kursus her

2017 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her

2017 Årlig rapport fra ICDP international

Læs rapporten her

Evaluering og effektforskning tæt på din praksis

For at udvikle den mulighed der er for vidensopsamling i vores WebApp Relatuz har vi indgået et samarbejde med en af Danmarks mest erfarne forskere indenfor det pædagogiske område.
Poul Nissen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, associate professor og privatpraktiserende psykolog.
Han har skrevet doktordisputats om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til knap to hundrede publikationer heraf en lang række bøger, hvoraf en del er oversat til engelsk, norsk og svensk.
I de senere år har han bl.a. arbejdet med effektforskning og evaluering i forbindelse med unge kriminelle, børn på døgninstitutioner, specialundervisning og højt begavede børn samt udviklet digitaliserede instrumenter til måling af læring og trivsel og identifikation af højt begavede børn og unge.
Gennem samarbejdet med Poul Nissen kan vi udvide Dansk center for ICDPs evalueringer og praksisnære effektforskning.
Du er velkommen til at kontakte os hvis du har ideer til små eller store udviklingsprojekter.
Læs mere om Poul Nissen her

Oplæg

2. maj 2018 Guldborgsund dagpleje, her
24. januar 2018 Introduktion til ICDP Thorshavn, Færøerne her
21. november Introduktion til ICDP, Klaksvik, Færøerne her
10. november, Glæde og relationskompetence vejen til et demokratisk sindelag, Moss kommune, Norge her
9. november, Introduktion til ICDP, Moss kommune, Norge her
2. november Høje Tåstrup Kommune Lederforum: Outstanding pædagogik her
27. og 28. oktober Argjahaminskuli Torshavn Færøerne  her
24. oktober Professionel relationskompetence hos personale der underviser på gymnasium og ungdomsuddannelse  her
4. og 5. oktober Relationsbaseret familiebehandling. Vordingborg Kommune her
30. september 2017 Professionelt relationsarbejde. Vallensbæk her
30. september 2017 Verdens vigtigste Job. Vallensbæk her
29. september 2017 Relationsbaseret forældrevejledning – en introduktion. Æblehaven, Vordingborg Kommune her
18. september 2017 Introduktion til ICDP. Børnehave Torshavn, Færøerne her
16. juli 2017 ICDP in a nutshell – Moss, Norge her
29. maj 2017 Introduktion til ICDP – Torshavn, Færøerne her
17. maj 2017 Oplæg i Æblehaven – Forældremøde i børnehaven her
8. maj 2017 Præsentation af Relatuz – ICDP Konference i Stockholm her
8. maj 2017 Venskabsyoga. ICDP – konference i Stockholm her
3. maj 2017 Flow, relationer og styrker. Folkeuniversitetet Århus her
2. maj 2017 Venskabsyoga – introduktion. Releaseparty Roskilde her

Dr. Phil Poul Nissen

Venskabsyoga

 

En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

 

Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

 

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her