ICDP niveau 3. ICDP træner

Vi uddanner løbende trænere – som tilknyttes Dansk center for ICDP. Efter endt træneruddannelse må du undervise på ICDP kurser på niveau 1.

Forudsætning for at komme i betragtning til en træner uddannelse er at du selv har gennemført

  • ICDP på niveau 1 og niveau 2
  • Har erfaring med undervisning og processtyring
  • Er sensitiv, empatisk og faglig dygtig
  • Kan stille med to skriftligt anbefaling fra to relevante fagpersoner

Træneruddannelsen tilrettelægges individuelt. Du tilknyttes en supervisor- der følger dig tæt – når du underviser på dit eget niveau 1 hold. Hvis du kommer succesfyldt gennem forløbet – skal du herefter stå for en afløsningsopgave. Opgaven tilpasses individuelt – men har til formål at sprede og kvalificere ICDP´s tanker og mindset.

  • Efter endt uddannelse bliver du tilknyttet vores trænerkorps – der mødes 2-3 gange om året (efter egen regning) til supervision, konferencer og uddannelsesdage
  • Du bevarer din ret til at undervise ICDP hold – så længe du er tilknyttet trænerkorpset i Dansk Center for ICDP og overholder dine kontraktlige forpligtelser
  • Aktuelt er der 15 trænere tilknyttet Dansk Center for ICDP
  • Hvis du vil undervise på Vejlederuddannelsen (ICDP modul 2) må din træneruddannelse suppleres