Konference 2019

Vitalitet og Pædagogisk engagement

Konference Dansk Center for ICDP i samarbejde med Børneringen og Høje Tåstrup Kommune

1.10 2019 i Kulturhuset Høje Tåstrup kl. 9 – 16

Det der ikke kan måles og vejes i pædagogikken, er måske noget af det et mest betydningsfulde. Den  relationelle dimension  rummer betydningsfulde faktorer, der er forholdsvis vanskelige at beskrive og måle – og måske er det derfor at de ofte udelades i de pædagogiske debatter. Men disse faktorer er essentielle for, at undervisning og pædagogik for alvor kan lykkes. De medvirker til, at barnet og eleven bevarer lysten til læring og fastholder det meningsfulde i skolen og dagtilbuddet. Konferencen giver en stemme til den vigtige, men tavse viden, der i høj grad medvirker til at vitalisere det pædagogiske møde.

Vi synes at være mentalt konstruerede til at forstå dynamiske hændelser og aflæser lynhurtigt andre menneskers energi og engagement. Engagerede medarbejdere er bedre medarbejdere, og engagerede børn lærer bedre. Men selvom alle bekræfter, at engagementet har en positiv betydning, er der skrevet og talt bemærkelsesværdigt lidt om dette begreb. Konferencen skaber plads og rum til at de pædagogiske ildsjæle.  Ud fra den positive psykologis forståelsesramme er læringsmiljøerne vitaliserende, når de er gennemsyret af gnist, gejst og positive emotioner. Vitale læringsmiljøer emmer af mental energi og får både relationerne, læringen og fællesskaber til at blomstre.

Keynote speaker og oplægsholdere (foreløbig liste)

Hans Henrik Knoop

Anne Linder

Poul Nissen

Grethe Kragh Müller

m.fl

Tilmelding her

 

Præsentationer fra National ICDP konference 2016

Berørt og Bevæget. Om kroppen og sansernes betydning i det professionelle relation.