Præsentationer fra National ICDP konference 2016

Berørt og Bevæget. Om kroppen og sansernes betydning i det professionelle relation.