Bøger og artikler

Anne Linder (2018) “Relationsbaseret vejledning” Dafolo

Anne Linder og Jørgen Lyhne (2018) “Pædagogisk engagement og relationel musikalitet” Dafolo

Linder, Anne (2017) “Professionelt relationsarbejde” i “Psykologi i socialt arbejde” Akademisk forlag

Linder, Anne  og  Lund, Trine (2017) “Venskabsyoga. Trivsels Fitness” Dafolo Køb

Linder, Anne (2016): “Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder i det relationelle univers” Dafolo Køb

Linder, Anne, red. (2015) “Livsduelighedens pædagogik” Dafolo Køb

Linder, Anne (2015) “Relationsbaseret vejledning” DCFI Køb

Linder, Anne (2014): “Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde” DCFI Køb

Linder, Anne & Gregersen, Jesper (2013): “Relationsbaseret ledelse” DCFI Køb

Linder, Anne & Hansen, Lene-Theresa (2014): “Livskvalitet og læring gennem Professionelt relationsarbejde”DCFI Køb

Linder, Anne(2010) “Det ved vi om. Pædagogisk relationsarbejde” Dafolo

Linder, Anne (2007) ”Relationer der rykker” Dagplejepædagogik Dafolo

Linder, Anne & Mortensen, Stina Breinhild (2006) ”Glædens pædagogik” Dafolo

Linder, Anne (2005) “En guide til bedre samspil for professionelle opdragere og undervisere” UVM, Kvis

Linder, Anne (2004) ”Relations arbejde i Børnehaven” Langebæk Projektet Dafolo

 

Artikler om ICDP og professionelt relationsarbejde

Forfatter Anne Linder

“Berørt og bevæget” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik, no. 104 2017

“Virksomhedens relationelle kapital” i Antologi red. Jens Linder (red. 2017)

“På sporet af en socialpædagogisk kernefaglighed – i Bengerds Huse, Ringsted Kommune” sammen med Steen Marlet, i Social Udvikling, Social og ledelsesfagligt tidsskrift,nr 2, 2017

“Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde” Sammen med Jesper Gregersen i Specialpædagogik i Læreruddannelsen Red. Jørgen Christiansen, m. fl. Hans Reitzel, 2016

“Demokrati og kunsten at vise medfølelse” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik no. 100 2016

“Know thy impact – om lærerens pædagogiske overbevisninger og engagement” i “Inklusionens historie og

aktualitet” Festskrift for en ildsjæl Dafolo juni 2014

“Livsduelig og høje forventninger” Tidsskriftet Kognition og pædagogik no.95 2014

“Skolereformen – nye muligheder” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik Marts 2014

“Relationel bæredygtighed – en præsentation af en relationel grammatik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 86 December 2012

“Langsommelighedens pædagogik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 84 Juni 2012

“Hvad er relationskompetence? I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Inklusion, mønsterbrydere og relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers

bibliotek, marts 2011

“Hvordan kan man udvikle de biblioteksansattes relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B.

Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Lp og ICDP klær hinanden” Sammen med psykolog Annette Grooth

Relationsship is real – but rather invisible force in the pedagogical work. ICDP increases visibility”

ICDP International april 2009

“Glædelige øjeblikke” Kognition og Pædagogik Dansk psykologisk forlag nr. 68 2008

”Strukturreformen i PPR-højde” sammen med fagchef Kirsten Schmidt, 2007 Specialpædagogisk tidsskrift sep. 2007

”Stjernestunder”, 2005 Fagbladet: Fag og arbejde Oktober 2005 s. 50 – 51

”ICDP i Danmark. Samspillets selvfølgeligheder”, 2005 Tidsskriftet: Læringsstile Nr. 5 2005 4.årg.

”Det Pædagogisk håb”, 2006 Artikel i Unge pædagoger 2006 Nr. 2

”Glædens pædagogik”, 2006 Tidsskriftet: Læringsstile 2006 Nr. 5,

”Et nødvendigt fokus på hverdagslivets selvfølgeligheder i et relations og ressourceorienteret pædagogisk arbejde”

2003 Tidsskriftet: Pædagogisk psykologisk rådgivning 2003 årgang 40