Relationsbaseret ledelse

Vi har i Dansk Center for ICDP udviklet en 1.årig grunduddannelse til dig, der som leder ønsker at blive klogere på relationsarbejdet i din ledelse. Uddannelsen er understøttet af vores nyudviklede KursusWeb Relatuz. Uddannelsen henvender sig primært til ledere med personaleansvar.

 Du kan forvente

Et lederuddannelses forløb der sætter relationen i centrum. Uddannelsen er til dig der vil udvikle din ledelsesstil og vil have endnu mere viden om betydning af de gode relationer på arbejdspladsen uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum. Du kan forvente at skulle læse ca. 40 – 60 siders teori til hver gang samt at optage dig selv i ledelsessituationer på video.

Uddannelsen består af 5 moduler

Modul 1. Handlekraftig ledelse – at skabe engagement og fælles kurs

Modul 2. Ledelse af komplekse relationer – Bæredygtig ledelse

Modul 3. Følelser i ledelse – få styr på dig selv og dine relationer

Modul 3. Den meningsfulde ledelse – kend dit hvorfor

Modul 4. Dit personlige lederskab – kend dig selv

Datoer:

2018: 1/2. marts, 12. april, 24/25. maj, 15. juni (netværksdag),  24. august.september (netværksdag), 25/26. oktober.

Tidsramme: Undervisning kl. 9.00 – 15.00

 Sidste frist 9. februar 2018 Her

Pris: 24.500 kr.

Du kan forvente Et lederuddannelsesforløb der sætter relationsarbejdet i centrum. Uddannelsen er til dig som vil vide mere om betydning af gode relationer og styrke dit lederskab i praksis. Der er udviklingsopgaver mellem undervisningsgangene og der skal forventes ca. 10 -15 siders teorilæsning pr. gang. Du kommer til at arbejde med følgende metoder videooptagelser, selviagttagelse, praksisbeskrivelser og refleksionsgrupper i forhold til din egen ledelsespraksis.

Underviser: ICDP supervisor og træner, Erhvervspsykolog Jesper Gregersen