Empathy in action

Relationsbaseret ledelse

Maj 2017

Vi har udviklet en 1 årig grunduddannelse for dig som leder. Uddannelsen er støttet af vores nyudviklede KursusWeb Relatuz. Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar.

Du kan forvente

Et lederuddannelses forløb der sætter relationen i centrum. Uddannelsen er til dig som vil vide mere om betydning af gode relationer uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum.Du skal som en del uddannelsen forvente at skulle læse ca. 40 – 60 siders teori til hver gang.

Uddannelsen består af 4 moduler

 • Kompleksitet, kultur og relationer
 • Ledelse og følelser
 • Ledelse og mening
 • lederskab og autenticitet

.

Konkret formål

Uddannelsen vil styrke og forny din forståelse af dine professionelle relationelle forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere

 • At udvikle dine evner med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af konkrete relationelle forhold, som middel til at nå jeres mål.
 • At præsentere en teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede ledelsesarbejde
 • At udvikle din bevidsthed og sensitivitet omkring dit samspil med medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere.

 

Tid og sted

 • Uddannelsen er opbygget af i alt 60 timers undervisning i løbet af 10 måneder. Forløbet er bygget op a 8 moduler fordelt på 2 x 2 dage og 4 x 1 dag. Dvs. i alt 8 dage + 2 netværksdage, hvor I mødes i egne udviklingsgrupper
 • Deltagerantal: max 15
 • Uddannelsen finder sted i ICDP´s lokaler Kornerupvænge 12.1 Roskilde kl. 9 – 16

 

Datoer

 • Undervisning:
 • Netværksdage:

 

Metoder

 • Selviagttagelse
 • Feedback fra andre ledere
 • Videofeedback
 • Supervision på egen lederrolle og relationskompetence

 

Uddannelses indhold 

1.dag

Introduktion til Relations og ressourcebaseret ledelse. Hvad er trivsel – psykologisk set og hvilken betydning har arbejdspladsens sunde og gode relationer. Hvorfor er relationsbaseret ledelse betydningsfuld og hvordan kan man som leder styrke sine relationelle kompetencer?  Uddannelsen er inspireret af positiv psykologien, der har fokus på hvad der gør livet værd at leve eller med andre ord – det meningsfulde arbejdsliv.

2.dag

Hvad er relationsbaseret ledelse? Samspillet mellem medarbejderne og medarbejder og ledelse er den vigtigste kilde til arbejds sundhed og arbejdsglæde. Den professionalitet og venlighed vi omgås hinanden med på arbejdspladsen er en central ressource i det daglige arbejde.  For at udvikle sin relations baserede ledelse, og støtte den refleksive kultur, er det nødvendigt at have et fælles fagteknisk sprog for det relationelle forhold.

3.dag

Ledelse og den følelsesmæssige dialog. Hvilken psykologisk kraft rummer positive emotioner? Alle systemer har brug for tilføjelse af psykologisk energi for fortsat at kunne udvikle sig. Glæden inviterer til samspil og skaber mulighed for at skabe nærhed og fællesskab.  Anerkendelse er positiv feedback til medarbejderne er vitaliserer og understøtter arbejdsglæden og løfter opgaven.

 4.dag

Ledelse og den meningsskabende dialog. Oplevelse er mening er livsnødvendigt for alle mennesker. Nysgerrigheden mod omverden og gode relationer til andre, skaber den perfekte triangulering og er det ledelsesmæssige maskinrum fordi det understøtter medarbejdernes personlige overbevisninger og deres engagement. Og derved bidrager til alle har fokus på opgaven.

 5.dag

Ledelse og den guidende/vejledende dialog.  En arbejdsplads er et fællesskab, der kræver et tydeligt ledelsesmæssigt ansvar. Det er lederens opgave at regulere og understøtte skabelsen af de inkluderende fællesskabet. Lederen må påtage sig hovedansvaret for at alle opgaver bliver løst fx i forhold til lovgivningen, de politiske ønsker, og fagets teorier

 6.dag  

Relationskompetence, atmosfære og engagement. Medarbejderne har brug for at møde autentiske ledere, der har nogle positive personlige overbevisninger og selv udviser engagement og arbejdsglæde. Men hvad er autenticitet og atmosfære? Når den pædagogiske leder anvender sine personlige topstyrker styrkes autenticiteten.

7.dag

Planlægges med deltagerne

8.dag

Planlægges med deltagerne

I øvrigt

 • Vi har udviklet en KursusApp Relatuz der vil støtte implementering fra uddannelse til praksis.
 • Der arbejdes med praktisk opgaveløsning mellem kursusdagene
 • Som en del af uddannelsen skal du være parat til at optage videoklip af din egen ledelsespraksis samt bruge dette som afsæt for en fælles analyse på uddannelsen.

Prisen er 24.500 kr. ex. Moms og dækker undervisning, materialer og forplejning

Senest – Kontakt os for info om det næste forløb

Optagelsen sker i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne

Tilmelding er bindende efter fristens udløb

Vil du vide mere ?

Kontakt underviser

Erhvervspsykolog og ICDP supervisor Jesper Gregersen tlf. 26353979 eller skriv til info@danskcenterfor-icdp.dk