Empathy in action

Relationsbaseret ledelse

Januar 2018

Vi gentager succesen. En ledelsesmæssig grunduddannelse for til dig som leder. Uddannelsen er støttet af vores nyudviklede KursusWeb Relatuz. Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar.

 

Du kan forvente

Et lederuddannelses forløb der sætter relationen i centrum. Uddannelsen er til dig som vil vide mere om betydning af gode relationer uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum. Du skal som en del uddannelsen forvente at skulle læse ca. 40 – 60 siders teori til hver gang.

Uddannelsen tager afsæt i 5 temaer i den relationelle ledelse

 • Tema 1. Ledelse af komplekse relationer – at tage sine erfaringer alvorligt
 • Tema 2. Handlekraftig ledelse – at sætte rammer og fælles kurs
 • Tema 3. Den meningsfulde ledelse – hvad leder du egentlig efter?
 • Tema 4. Ledelse med følelser –  om engagement og emotioner i ledelse
 • Tema 5. Den refleksive leder – de grundlæggende antagelser i din ledelse

Uddannelses datoer 2018:

8. og 9. marts, 12. april, 24. og 25. maj, 15. juni (netværksdag),  24. august,  27. september (netværksdag), 25. og 26. oktober.

Uddannelsen afholdes fra kl. 9.00 – 15.00. Kornerups Vænge 12, 4000 Roskilde.

 

Konkret formål

Uddannelsen vil styrke og forny din forståelse af dine professionelle relationelle forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere

 • At udvikle dine evner med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af konkrete relationelle forhold, som middel til at nå jeres mål.
 • At præsentere en teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede ledelsesarbejde
 • At udvikle din bevidsthed og sensitivitet omkring dit samspil med medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere.

 

Metoder

 • Selviagttagelse
 • Feedback fra andre ledere
 • Videofeedback
 • Supervision på egen lederrolle og relationskompetence

 

Uddannelses indhold – beskrivelse er på vej

 

I øvrigt

 • Vi har udviklet en KursusApp Relatuz der vil støtte implementering fra uddannelse til praksis.
 • Der arbejdes med praktisk opgaveløsning mellem kursusdagene
 • Som en del af uddannelsen skal du være parat til at optage videoklip af din egen ledelsespraksis samt bruge dette som afsæt for en fælles analyse på uddannelsen.

Prisen er 24.500 kr. ekls. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.

Optagelsen sker i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Tilmeld dig til lederuddannelsen her

 

Vil du vide mere ?

Kontakt underviser

Can. mag. i pædogogik og psykologi og ICDP supervisor Jesper Gregersen tlf. 26353979 eller skriv til info@danskcenterfor-icdp.dk