Artikler om relationsarbejde – skrevet af Anne Linder

“Know thy impact – om lærerens pædagogiske overbevisninger og engagement” i “Inklusionens historie og aktualitet” Festskrift for en ildsjæl Dafolo juni 2014

“Livsduelighed og høje forventninger” Tidsskriftet Kognition og pædagogik no.95 2014

“Skolereformen – nye muligheder” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik Marts 2014

“Relationel bæredygtighed – en præsentation af en relationel grammatik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 86 December 2012

“Langsommelighedens pædagogik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 84 Juni 2012

“Hvad er relationskompetence? I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Inklusion, mønsterbrydere og relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Hvordan kan man udvikle de biblioteksansattes relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Lp og ICDP klær hinanden” Sammen med psykolog Annette Grooth

Relationsship is real – but rather invisible force in the pedagogical work. ICDP increases visibility”
ICDP International april 2009

“Glædelige øjeblikke” Kognition og Pædagogik Dansk psykologisk forlag nr. 68 2008

”Strukturreformen i PPR-højde” sammen med fagchef Kirsten Schmidt, 2007 Specialpædagogisk tidsskrift sep. 2007

”Stjernestunder”, 2005 Fagbladet: Fag og arbejde Oktober 2005 s. 50 – 51

”ICDP i Danmark. Samspillets selvfølgeligheder”, 2005 Tidsskriftet: Læringsstile Nr. 5 2005 4.årg.

”Det Pædagogisk håb”, 2006 Artikel i Unge pædagoger 2006 Nr. 2

”Glædens pædagogik”, 2006 Tidsskriftet: Læringsstile 2006 Nr. 5,

”Et nødvendigt fokus på hverdagslivets selvfølgeligheder i et relations og ressourceorienteret pædagogisk arbejde” 2003 Tidsskriftet: Pædagogisk psykologisk rådgivning 2003 årgang 40