Dansk Center for ICDP´s 1 – årige Vejlederuddannelse

At vejlede i kompleksitet – vejledning der skaber relationel værdi


Uddannelsen ”At vejlede i kompleksitet” er til dig, der ønsker at blive klogere på dine egne relations- og vejledningskompetencer, samt styrke dine evner til at analysere, udfører og evaluere din vejledning.

Uddannelsen består af
• Forskningsbaserede teorier og metoder, der understøtter udviklingen af handlekraft i vejledningen
• Konkrete vejledningsmodeller/værktøjer, der styrker vejledningen
• Videobaseret læring – træning i dine kompetencer til at vejlede i komplekse relationer

Målgruppe
Den 1 – årige vejlederuddannelse henvender sig til dig, der har vejledningsopgaver som fx:

• Uddannelses- og erhvervsvejleder
• Underviser
• Praktikvejleder
• Konsulent i regioner og kommuner
• Mentorer/coach
• HR-medarbejder

Uddannelsesmateriale
I prisen indgår undervisningsmaterialer, adgang til Relatuz, samt bøgerne ”Relationsbaseret vejledning” af Anne Linder (Dafolo 2018) og ”At lede efter kompleksitet – når ledere tager deres erfaringer alvorligt” af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen (Mindspace 2017).

Uddannelsesdage
Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 10 undervisningsdage, fordelt på 1 år, suppleret med konkrete implementeringsaktiviteter mellem de enkelte undervisningsgange .

Forløbet består af konkrete vejledningsopgaver, hvor du giver vejledning til en fokusperson. Denne vejledning optages på video og medbringes til uddannelsesdagene. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principperne om teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollegial-sparring og videofeedback. Vi anvender logbog med indsamlede stjernestunder. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1: Tirsdag den 11. december 2018      Dag 6: Tirsdag den 28. maj 2019
Dag 2: Tirsdag den 15. januar 2019             Dag 7: Tirsdag den 25. juni 2019
Dag 3: Tirsdag den 26. februar 2019           Dag 8: Tirsdag den 20. august 2019
Dag 4: Tirsdag den 26. marts 2019              Dag 9. Tirsdag den 24. september 2019
Dag 5: Tirsdag den 30. april 2019                 Dag 10: Tirsdag den 22. oktober 2019

Træner(underviser)
Jesper Gregersen
Cand.mag i psykologi og uddannelsesforskning – ICDP Træner.

Tilmelding og pris
Pris kr. 26.000 inkl. certificeringsafgift til ICDP international, forplejning og bøgerne ” Relationsbaseret vejledning” af Anne Linder og ” At lede efter kompleksitet” af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen, samt fri adgang til Relatuz i ½ år efter endt uddannelse.

Tilmelding her.