Advisory Board i Dansk Center for ICDP

Valgt april 2016

Anne Linder

Ejer, Cheftræner

Centerchef og psykolog

annelinder@danskcenterfor-icdp.dk

Anne Therkildsen

Medlem, ICDP træner og supervisor

Cand.mag i pæd. og psyk.

anth@redbarnet.dk

Frank Krogh

Medlem, ICDP træner og supervisor

Pædagog og Institutionsleder

frankkrogh@live.dk

Lena Søgaard

Formand for Advisory Board

Chefkonsulent Dansk Center for ICDP

lenasoegaard@danskcenterfor-icdp.dk

Jesper Gregersen

Medlem, ICDP træner og supervisor

Cand.mag i pæd. og psyk

jegrhpsyk@mail.dk

Martin Tage Hansen

Medlem, ICDP træner og supervisor

Cand.mag i pæd. og psyk.

tage.martin@gmail.com

Formålsparagraf

§1. Dansk center for ICDP er en privat organisation der, i samarbejde med ICDP Danmark,  ICDP Norden og
ICDP international og har til formål at udbrede og kvalitetssikre ICDP programmet. Programmet formål er at
sensitivere omsorgspersoner og de professionelle, der via deres profession er ansvarlig for andre menneskers
sundhed, udvikling, læring og trivsel. Sensitiveringen skal øge deltagernes empati og deres forståelse af det
relationelle forholdsbetydning og herigennem bidrage til det gode liv.
Stk. 2. Dansk center for ICDP skal have fokus på at udvikle og skabe det materiale og de processer der er
understøttede for refleksionen og sensitiveringen, så deltagerne udvikler deres relationelle kompetencer og får
tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle i det relationelle samspil.
Stk. 3. Dansk center for ICDP henvender sig primær til de kommunale sektorer der har direkte borger
kontakt; fx pædagogiske sektor, sundheds og plejesektoren, samt kriminalforsorgen.
Stk 4. Dansk center for ICDP tilstræbes at bidrage til at ICDP programmet udbredes til danske forældre
Stk. 5. Dansk center for ICDP og har ansvaret for at der uddannes trænere, der kan planlægge og
gennemføre ICDP kurser i forhold til formålsparagraffen.
Stk. 6. Dansk Center for ICDP tilstræber at virke som generel informationsplatform over for ministerier,
institutioner, kursusdeltagere, studerende og øvrige samarbejdspartnere.
Stk. 7. Dansk center for ICDP tilstræber på den baggrund, at hjemmesiden (www.danskcenterfor-icdp.dk )
indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af centerets virksomhed.
Stk. 8. Dansk center for ICDPs virke skal derfor være præget af ordentlighed, åbenhed og respekt.