Ja, jeg vil gerne have jobbet, og I skal vælge mig, fordi jeg er relationskompetent, ressourceorienteret og reflekterende

 

I sidste uge kunne man i Fagbladet Børn&Unge (BUPL’s fagblad) læse en artikel med overskriften ”Vil du have jobbet? Så skal du kunne ICDP-konceptet”. Se artiklen her.

Artiklen giver mig anledning til at præcisere, hvilke værdier ICDP er rundet af.  Sensitiveringsprincipperne er formet af psykolog og ICDPens grundlægger psykolog Karsten Hundeides, Oslo Universitet, ud fra overbevisningen om, at børns liv vil blive bedre, hvis jeg som omsorgsperson er

  • Relationskompetent
  • Ressoureorienteret
  • Reflekterende

Ja, helt konkret guider sensitiveringsprincipperne os fagligt og personligt, så vi bliver mindet om at vi har et valg – der holder forråelsen på afstand. Jeg skal fx minder mig selv om, at selv om jeg er en dygtig psykolog, en flittig forfatter, en energisk underviser og en innovativ centerchef – for Dansk Center for ICDP, så har jeg også en side af mig selv som jeg ikke er særlig stolt af; hvor jeg er smålig, misundelig, utålmodig og et brokkehoved. Uden at kunne henvise til konkrete forskningsresultater, er jeg overbevist om, at alle mennesker kender kampen mellem deres sensitivitet og deres forråelsen. Sensitiveringsprincipperne i ICDP kan vi brug som en værdimæssig guideline i løbet af dagen. For at minde os selv om, at vi har et valg for hvordan vi gerne vil møde andre mennesker.

Som Mikkel Kamp journalisten fra Bupl skrev i artiklen er ICDP et koncept. Og ja, ICDP er et koncept i den forstand, at det begrebssætter noget, der ellers kan være ret svært at finde begrebet for, nemlig samspillet mellem mennesker. ICDP giver et sprog for  det selvfølgelige, men usynlige samspil. Og nej, ICDP er ikke et koncept i den forstand, at individer fratages deres egen refleksion og værdier ved at bruge samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne.

ICDP har ingen manualer eller instrukser, men derimod otte temaer for godt samspil og en række sensitiveringsprincipper, som giver et blandt andet et værdimæssigt fagligt ståsted, når vi skal tage kampen op imod uprofessionelle og private synsninger, der er en farlig virus for det pædagogiske fag – fordi synsningerne så nemt kan gå under den professionelle radar og bidrage til, at de pædagogiske debatter afspores eller udhules.

For mig er det vigtigt at fremhæve

  • ICDP er ikke et mål i sig selv. Målet er at kvalificere alle de pædagogiske kerneopgaver.
  • ICDP er et sensitiveringsprogram – der skal understøtte professionel omsorg og empati.
  • ICDP er en teoriramme der kan give de faglige argumenter for – hvorfor der skal flere pædagoger i daginstitutionerne.
  • En særlig kvalitet ved ICDP er at det er kutursensitivt – og kan bruges både før, under og efter en uddannelse.

Med andre ord, så kan de otte samspilstemaer give en  faglig ro i både hoved og mave – fordi de operationaliserer hvad man præcist kan gøre for at være tro mod sine værdier og personlige overbevisninger. Og er ICDP værdier grebet ud af den blå luft? Nej, de hviler på en nordisk humanistisk tradition, som er kernen i de nordiske velfærdssamfund. En særlig kvalitet ved vores demokratiske sindelag er at vi har tillid til hinanden, evner at samarbejde og oplever retfærdighed. Det demokratiske sindelag opstår ikke i forbifarten – men er understøttet af dygtige pædagogers arbejde.

Anne Linder 18.11 2019

Centerchef for Dansk Center for ICDP