Certificeret pædagogisk ICDP-forældrevejleder. Forår 2022

 

I Kurset er for pædagoger/lærer/konsulenter/sundhedsplejersker/m.fl. der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper, suppleret med individuel vejledning. Relatuz – vores KursusApp er omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser.

De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for forældreuddannelsen. Samspilstemaerne inddrages for at understøtte forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn, men også tager ansvaret for et kærligt lederskab.

Målet for den relationsbaserede forældrevejledning i grupper er, at:

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikation

Undervisningen skal være tilpasset den enkelte forældregruppes formåen og situation.

Det er et krav for ICDP International at du som forældrevejleder tilknyttes et fagligt netværk hvor du modtager supervision og faglig sparring. Efter endt uddannelsen indgås en samarbejdsaftale.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der har ICDP på Niveau 1 og Niveau 2. Desuden er det en forudsætning, at man har adgang til en mindre forældregruppe under hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsen

Uddannelsesdagene består af metodiske og didaktiske modeller, der kan anvendes til at styrke forældrene forældrenes viden og forståelse af samspillet med deres eget barn. Forløbet tilrettelægges ud fra ICDP´s sensitiveringsprincipper, samt teambaseret læring gennem selviatttagelse, kollegial-feedback og videofeedback.

Uddannelsesdage

Du undervises på hold med maksimalt 12 deltagere. Der vil være 7 undervisningsdage, fordelt på ½ år. Mellem uddannelsesdagene mødes du med din egen forældregruppe  6 gange i ca. 3 timer. Videoklip og Relatuz – en digital platform – vil stå centralt i forløbet.

Forventet udbyttet

Du vil blive fagligt styrket til at undervise forældrene i samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne. Du vil lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et forældreuddannelses forløb. Samt træne dine kompetencer til at håndterer de svære samtaler.

Undervisere

Certificerede trænere fra Dansk Center for ICDP`s veluddannede trænerteam.

Undervisningsmateriale

Forældrene får hæftet ”Det gode samspil” – og kursisterne får bogen ”Relationsbaseret forældrevejledning”

Åbner op for det tværfaglige samarbejde

Forældregrupperne kan åbne op for at styrke et tværfaglige samarbejde.

Materiale

 

Grundbog:  “Relationsbaseret forældrevejledning. Gruppebaseret undervisning”  Anne Linder

En materialekuffert med materialer der støtter undervisningen

Hæfte til forældrene – “Det gode samspil”

Samarbejdsaftale

 

Uddannelsens indhold

Undervisningen består af to undervisningsdage – hvor grundbog/hæfte/materialekuffert introduceres og efterfølgende tilbydes deltagerne 10 timers online supervision i forbindelse med gennemførelsen af deres egen første forældregruppe.