Effekt og evalueringsforskning 

Dansk Center for ICDP har indgået samarbejde med Dr. phil Poul Nissen om effekt og evalueringsforskning af vores ICDP projekter.

Poul Nissen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, associate professor og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet doktordisputats om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til knap to hundrede publikationer heraf en lang række bøger, hvoraf en del er oversat til engelsk, norsk og svensk. I de senere år har han bl.a. arbejdet med effektforskning og evaluering i forbindelse med unge kriminelle, børn på døgninstitutioner, specialundervisning og højt begavede børn samt udviklet digitaliserede instrumenter til måling af læring og trivsel og identifikation af højt begavede børn og unge. Som eksempler på evaluering og effektforskning opgaver kan nævnes:

Nissen, P. (2000). En effektundersøgelse af et kriminalpræventivt socialt færdighedsprogram for unge. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Nissen, P.& Hensen, K. G. (2007). Does Psychodynamic Environmental Therapy Work? International Journal of Therapeutic Communities,28(4), 433-449.

Nissen, P.& Hensen, P. (2008). The impact of a social training programme on Male Juvenile Delinquents: An outcome study. København: Center for metode, udvikling og kvalitet, Askovgården.

Nissen, P. (2008). Virker det? Om evidens og effektmåling. Kognition & Pædagogik, 18(67), 36-43.

Nissen, P & Baltzer, K. (2011). Effektundersøgelse af Talentklasser. København: Undervisningsministeriet.

Nissen, P (2011). Theory- and Evidence-based Intervention: Practice-based Evidence – Integrating Positive Psychology Into a Clinical psychological Assessment and Intervention Model and How to measure Outcome. Psychology Research, 1(2), 91-105.

Nissen, P.& Baltzer, K. (2012).  Talentklasser i folkeskolen – en effektundersøgelse. København: Undervisningsministeriet.

Nissen, P.(2012). Hvordan måler man om eleverne lærer noget i skolen? Økonomi & Politik, 85(2), 25-33.

Nissen, P. & Baltzer, K. (2012).  Talentklasser i folkeskolen – en effektundersøgelse. København: Undervisningsministeriet.

Nissen, P. & Lemire, S. (2014). Giving Studens a Voice – A preliminary Study of the validity of a Ultras Brief Outcome Measure for Students: The learning Rating Scale LRS. Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, 17(2)23-33.

Andersen, F. Ø., Nissen, P. & Poulsen, L. (2016).  Inclusion of marginalized Boys: A Survey of a Summer School Using Positive Psychology Interventions. Journal of Educational issues,2(1), 1-17

Nissen, P. (2016). Hvordan måler vi om eleverne trives og lærer noget I skolen? PPF – nyt, 46(3), 7-15.  

Nissen, P. (2016). Hvordan måler vi, om børn og unge trives? MOV:E Syddansk Universitet, 3(4), 58 – 63.

Nissen, P. (2017). Undersøg – praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nissen, P. (in press). Detecting Talent: A Student Checklist for Identification of Giftedness and Talent.

Nissen, P & Lemire, S (in press). Detecting Talent. A Student Check-list for identification of Giftedness and Talent – A Preliminary  validity Study

Dr. Phil Poul Nissen