Færøsk ICDP netværksmøde

Torsdag den 9. maj kl. 15.30 – 18.00.

Sted: Torshavn – adresse: oplyses senere.
Gratis deltagelse.