Forankring af Relationsarbejdet (ICDP)

Forvaltningschefer, Klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter

Introduktion til ICDP med fokus på implementering på institutionsniveau

Læringsforløbene tilpasses individuelt efter den enkelte kommunes/organisations behov á 1-3 dages varighed. Relationsarbejdet; ICDP (International Child Development Program) er efterhånden meget udbredt som metode i hele den pædagogiske sektor og har gennem de sidste 20 år vist sig at kunne tilpasse sig alle centrale og lokale børnepolitiske visioner. I mange grunduddannelser og efteruddannelser uddannes de studerende i ICDP – hvilket kan udfordre fx ledere og pædagogiske konsulenter, hvis de er (ny) ansatte i en organisation hvor ICDP er det fælles fagtekniske sprog for det pædagogiske relationsarbejde. Forløbet skræddersyes til de enkelte målgruppers behov.

Forslag 1.

1 dages forløb

Hvad betyder det at ICDP er et sensitiveringsprogram? ICDP’s sensitiveringsprincipper: At være ressourceorienteret, at forholde sig reflekterende til sin egen praksis, og at fastholde et relationelt syn – også i en udfordrende kontekst.

Forslag 2.

3 dages forløb

 

Dag 1. Præsentation af ICDP. Fra god til ”Outstanding” pædagogik

Dag 2. Hvad betyder det at ICDP er et sensitiveringsprogram? ICDP’s sensitiveringsprincipper: At være ressourceorienteret, at forholde sig reflekterende til sin egen praksis, og at fastholde et relationelt syn – også i en udfordrende kontekst.

Dag 3. Implementeringskompetence. Hvordan kan man som tovholder/pædagogisk konsulent styrke implementeringen på organisationsniveau. Kompetencer til implementering af et fælles fagteknisk sprog, for relationsarbejdet, på tværs af institutionerne kræver viden, vedholdenhed og godt humør.