Forlaget Relatuz

Forlaget Relatuz er et nyoprettet forlag. Navnet Relatuz udspringer fra det latinske ord relatio, der er afledt af det latinske relatus, som egentlig betyder at føre, henføre eller bære. Relatuz fører eller bærer individet ind i det store faglige fællesskab, ved at udgive faglitteratur til de udøvende professionelle særligt indenfor velfærdsprofessionerne.

Forlaget forventer at skabe en stærk profil inden for det relations- og ressourceorienterede felt, og finder sin faglige udgivelses niche mellem det akademiserede og praktiske felt.

Forlagets udgivelser dækker pædagogisk og psykologisk faglitteratur til dagtilbud, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer undervisningsmateriale til gennemførelse af ICDP-kurser og temadage. Forlagets produkter henvender sig til både professionelle; lærere, pædagoger, dagplejere, dagtilbuds- og skoleledere, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) samt andre eftervidereuddannelser, og forældre.

Forlag Relatuz er en afdeling af Dansk Center for ICDP, som også tæller en uddannelsesafdeling og et konsulenthus. Dansk Center for ICDP og senere forlaget blev grundlagt i hhv. 2008 og 2019 af centerchef, psykolog og forfatter Anne Linder, der i snart 25 år har arbejdet på at udbrede og kvalitetssikre relations arbejdet i den pædagogiske sektor.

Oprettelse af Forlaget er en naturlig forlængelse af de mange tidligere udgivelser som Centeret har haft gennem årene, som tælle både artikler og bøger af Anne Linder, en digital KursusApp samt en bred vifte af undervisningsmaterialer og hæfter på dansk, engelsk, tysk og færøsk.

Forlaget Relatuz er en privat og selvejende dansk virksomhed.

Se udgivelser og materialer Her

Ejer Anne Linder og Forlagschef Lena Søgaard