ICDP niveau 3. Certificeret ICDP træner

Gratis træneruddannelse

Din egen træneruddannelse bliver gratis hvis du opkræver kr. 5.700 fra hver af de 15 personer der deltager på dit ICDP uddannelseshold.

Træneruddannelsen

Vi uddanner løbende trænere. Efter endt træneruddannelse må du undervise på dine egne certificerede ICDP kurser på niveau 1 i samarbejde med Dansk Center for ICDP. Dansk Center for ICDP og dig/din kommune/din organisation underskriver i fællesskab certifikaterne.

Forudsætning for at komme i betragtning til en træneruddannelse er at du selv har gennemført

 • ICDP på niveau 1 og niveau 2 hos Dansk Center for ICDP eller har
 • ICDP på niveau 1 og niveau 2 hos en anden udbyder – men er kendt med de anvendte grundbøger i Dansk Center for ICDP.
 • Selv kan stille med et hold på 15 personer der er interesseret i en ICDP uddannelse på niveau 1.
 • Er sensitiv, empatisk og faglig dygtig.
 • Har erfaring med undervisning og processtyring.
 • Er uddannet på minimum bachelor niveau.
 • Kan stille med to skriftlige anbefalinger fra relevante fagpersoner.
 • Efterfølgende er indstillet på at indgå et samarbejde med Dansk Center for ICDP.
Organisering

Træneruddannelsen tilrettelægges i små team på maks. 4 personer. Du tilknyttes en supervisor- der følger dig tæt – når du underviser på dit eget niveau 1 hold. Når du er kommet succesfyldt gennem forløbet – skal du lave en afløsningsopgave. Opgaven designes individuelt så den giver mening i dit faglige felt. Det overordnede kriterie er, at opgaven skal udbrede og kvalitetssikre ICDP – programmet. Omfanget skal svare til ca. en dags arbejde.

Relatuz

Dansk Center for ICDP har udviklet en kursusApp, Relatuz – som benyttes på alle centerets uddannelser. Derfor er det et krav, at alle deltagere har passende og opdateret digitalt udstyr, og at alle kursuslokaler der benyttes har stabilt og stærkt internet.

Planlægning foråret 2020. 14 dage i alt plus 1 dag til afløsningsopgaven
 • Dag 1 og 2: Opstart mandag den 17. og tirsdag den 18. august 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 1 på sit eget hold
 • Dag 3: fredag den 18. september 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 2 på sit eget hold
 • Dag 4: fredag den 9. oktober 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 3 på sit eget hold
 • Dag 5: fredag 30. oktober 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 4 på sit eget hold
 • Dag 6: fredag 27. november 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 5 på sit eget hold
 • Dag 7: fredag 11. december 2020
  • Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 6 på sit eget hold
 • Dag 8: fredag 18. december 2020
  • Afslutning af træneruddannelse.
Lidt om økonomien
 • Undervisningsafgift til træneruddannelsen: kr.  66.000 inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.
 • Obligatorisk mini-permission: kr. 16.500 – uanset holdstørrelse (betaler Relatuz, supervision, trænerdage, postkort mv., certifikater, administration af certifikater).
 • Materialekuffert: kr. 3.000 (plakat, dashboard, 7 sæt kortspil, brætspil).
 • Grundbog pr. kursist kr. 279.
 • Certificeringsafgift til ICDP International kr. 250 pr. kursist der har gennemført kurset.
 • Derudover skal du (eller din arbejdsgiver) selv stå for lokaleleje og evt. forplejning på dit uddannelseshold.

Som beskrevet øverst på siden kan den samlede udgift (minus bog og certifikat) deles mellem de 15 deltagere på dit uddannelseshold, der jo certificeres på niveau 1 – så du reelt set selv indtjener din uddannelse.

 
Samarbejdsaftale. Permission 
 • Efter endt uddannelse er der mulighed for at vi skriver en kontrakt med dig (hvis du er selvstændig) eller med din arbejdsgiver (hvis du er ansat)
 • For hvert hold du eller din arbejdsgiver starter skal du betale kr. 16.500 der blandt andet dækker; Trænerdage, supervision, Relatuz, certifikater, samt administration af certifikater.
 • Efter endt uddannelse bliver du tilknyttet vores trænerkorps/netværk – der mødes 2 gange om året til supervision og uddannelse. Det er gratis at deltage, men du skal selv dække transport.
 • Du bevarer din ret til at undervise ICDP hold – så længe du er tilknyttet trænerkorpset i Dansk Center for ICDP og overholder dine kontraktlige forpligtelser som de beskrives nærmere i permissionen.
 • Du skal hvert år – senest 1.12 – afleverer en mindre beskrivelse på 12-15 linjer (gerne med foto) der indgår i vores årlige rapport til ICDP International. se tidligere rapport
 • Aktuelt er der 25 trænere tilknyttet Dansk Center for ICDP.
 • Hvis du vil undervise på Vejlederuddannelsen (ICDP modul 2) må din træneruddannelse suppleres.