ICDP uddannelserne

Gennem de sidste 15 år har vi afholdt hundredvis af certificerede ICDP forløb i Danmark. Ofte er kurserne slået op som kurser i Relations- og ressourceorienteret pædagogik for sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, psykologer, familiebehandlere og lærere, både inden for almenpædagogikken og i den social- og specialpædagogiske sektor.

ICDP uddannelserne omhandlende certificerede uddannelser på fire kompetenceniveauer:

ICDP niveau 1: Egen relationskompetence

ICDP niveau 2: Relationsbaseret vejledning

ICDP niveau 3: ICDP træner

ICDP niveau 4: ICDP supervisor

På baggrund af teoretiske oplæg, refleksionsøvelser og videoanalyse arbejdes der med at professionalisere det relationelle forhold. Uddannelsen forudsætter at du er åben og interesseret i at deltage forandringsprocesser. Du skal optages på video og må selv råde over elektronisk udstyr eks.; iPad, mobiltelefon med optagefunktion, videokamera, samt en enhed der kan afspille din video.