ICDPs mission

ICDP mission er at virke til gavn for børn, unge og familier i hele verden for at skabe en fredeligere verden og samfund uden vold. Vi tilstræber at implementere den nyeste forskningsbaserede viden om børn og børns udvikling til gavn for udsatte og forsømte børn. ICDP´s etos er at sørge for menneskelig omsorg ved at aktivere sensitivitet og empati. Den overordnede strategi for ICDP er at formidle kompetence og ekspertise til enkeltpersoner, organisationer, universiteter, uddannelsesinstitutioner, og lande således at kompetenceudviklingen kan spredes bredt og nå ud til udsatte børn og familier.

ICDP´s arbejde er baseret på de principper, der er i overensstemmelse med FN-konventionen om barnets rettigheder. ICDP kan anvendes direkte eller indirekte i aktiviteter, der gennemføres af andre humanitære organisationer, der har tilsvarende mål. Formålet med et certificeret kompetenceforløb er at vedligeholde, overvåge og støtte filosofi og kvaliteten af ​​ICDP arbejdet og sikre de positive virkninger for udviklingen af ​​samspillet mellem de professionelle og og børn og deres forældre, og samtidig at sikre ICDP Internationals idémæssige og økonomiske grundlag i et  levedygtig og bæredygtigt perspektiv.