ICDP-lederuddannelse

Sensitivering af organisationer

Ønsker du at blive klogere på hvordan du som leder kan understøtte det gode samspil og den professionelle dømmekraft i hele din organisation? Ønsker du at implementere relationsbaseret ledelse og udvikle et fælles sprog og sensitiveringen i organisationen? På dette lederudviklingsforløb lærer du, at understøtte organisationens implementering af relationsarbejdet, samtidig med at kerneopgaverne bliver løst.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere og mellemledere, der har eller ønsker kendskab til ICDP og samtidig har et ledelses- og implementeringsansvar.

Udbytte

Når du har gennemført forløbet, har du

  • indblik i evidensbaseret viden og forskningsresultater omkring arbejdet med relationer, sensitivering og ICDP
  • indblik i arbejdet med implementering og sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, trivsel og løsning af kerneopgave
  • ledelsesmæssige greb til at arbejde med kultur og atmosfære samt vitalisering og mobilisering af fagprofessionelle
  • greb til at agere og navigere i relationer og i organisationers komplekse udvikling
  • indblik i værktøjer til at udvikle eget lederskab for understøttelse af sensitivering i organisationen
  • opnået en træning i hvordan observation og refleksion kan benyttes til udvikling af egen ledelsespraksis

Tilrettelæggelse

Der vil være 8 hele undervisningsdage. 2+1+1+1+1+2 dage.

Der undervises på hold med maksimalt 15 deltagere.

I forløbet bruger vi videoanalyser af eget ledelsesmæssige relationsarbejde. Videoanalysen er et væsentligt element i ICDP-uddannelserne. Ved videoanalyse arbejdes med at identificere og udvikle egne styrker i relationsarbejdet.

Den digitale kursusplatform Relatuz fungerer som en fælles vidensdelings- og
samarbejdsforum for deltagere.

På uddannelsen benyttes bogen ’Sensitivering af organisationer’ af Jens Linder og Jesper Gregersen.

Undervisere

Jesper Gregersen: ICDP-Mastertræner og supervisor, cand.mag. i psykologi og uddannelsesforskning.  Erfaren erhvervspsykologisk konsulent. Forfatter til flere bøger om ledelse, pædagogisk udvikling og organisations udvikling.