ICDP niveau 1. Professionel relationskompetence online på Zoom

ICDP Online

Dansk Center for ICDP tilbyder nu ICDP uddannelsen, niveau 1. online, på platformen Zoom.

Organisering af uddannelsen

Uddannelsen er sammensat af 6 hele dage hvor undervisningen tilrettelægges på baggrund af de forskellige funktioner som platformen tilbyder.

Forkundskab til platformen Zoom er ikke nødvendigt.

Da holdet et såkaldt ”åbent” hold vil du møde andre relationsprofessionelle og din transporttid er nul.

Målgruppe

Uddannelsestilbuddet er specielt rettet til dig, der er tilknyttet eller arbejder sammen med en organisation eller institution der arbejder med ICDP-programmet.

Du er måske ansat i den almen eller specialpædagogiske sektor. Eller du er måske ansat på PPR, er mellemleder eller arbejder som psykolog eller terapeut (fx familiebehandler, Theraplay, Dynamisk familieterapi og ønsker at supplerer din viden med ICDP’s fagsprog for det relationelle forhold.

Som i den traditionelle uddannelse vil der være fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • udvidet teoretisk forståelse af det relations og ressourceorienterede arbejde
  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold samspil med borgere og kolleger
Uddannelsen består af
  • Forskningsbaserede teorier (primært fra udviklingspsykologien og positiv psykologien), der dokumenterer, at relationen er grundstenen i læring, udvikling og trivsel
  • Analyse og refleksioner over dit samspil med andre for at udvikle din refleksiv bevidsthed og sensitivitet der er central i din egen professionelle relationskompetence
Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 15 deltagere. Der vil være 6 online sessions på ca. 6 timer Uddannelsen er fordelt ud på ca. 5 måneder og består af læsning af en grundbog, samt opgaveløsninger mellem kursusdagene. Hjemmeopgaverne består af model-afprøvning, samt videooptagelse og analyse af eget samspil. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Trænerne (underviserne)

ICDP træner Oliver Nani fra  Dansk Center for ICDP’s trænerteam der er en af vores mest erfarne underviser – både traditionelt og online.