ICDP niveau 1. Professionel relationskompetence som Blended Learning

Blended learning

Dansk center for ICDP tilbyder nu ICDP uddannelsen, niveau 1,  som blended learning. Blended learning er en kombination af traditionel undervisning med tilstedeværelse samt forskellige e-learnings sessions.

Organisering af uddannelsen

Uddannelsen er sammensat af 2 internatdøgn, samt 6 digitale sessions af maks. 3 timers varighed. (E-learning, studiegrupper online mv.)

Fordelen er:

  • E-learning delen skaber større fleksibilitet for dig til selv at tilrettelægge af dit uddannelsesforløb.
  • Reducerer transporttid.
  • Internat – skaber ro til tid og fordybelse
Målgruppe

Uddannelsestilbuddet er specielt rettet til dig, der er tilknyttet eller arbejder sammen med en organisation eller institution der arbejder med ICDP-programmet.

Du er måske ansat på PPR, er mellemleder eller arbejder som psykolog eller terapeut (fx familiebehandler, Theraplay, Dynamisk familieterapi og ønsker at supplerer din viden med ICDP’s fagsprog for det relationelle forhold.

Som i den traditionelle uddannelse vil der være fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • udvidet teoretisk forståelse af det relations og ressourceorienterede arbejde
  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold samspil med borgere og kolleger
Uddannelsen består af
  • Forskningsbaserede teorier (primært fra udviklingspsykologien og positiv psykologien), der dokumenterer, at relationen er grundstenen i læring, udvikling og trivsel
  • Analyse og refleksioner over dit samspil med andre for at udvikle din refleksiv bevidsthed og sensitivitet der er central i din egen professionelle relationskompetence
Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 15 deltagere. Der vil være 6 online sessions og 2 internater på Avernak ø, i det sydfynske øhav. Uddannelsen er fordelt ud på ca. 5 måneder og består af læsning af en grundbog, samt opgaveløsninger mellem kursusdagene. Hjemmeopgaverne består af model-afprøvning, samt videooptagelse og analyse af eget samspil. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principper om blended learning, hvor der er 6 digitale sessions suppleret med 2 internatophold – hvor der er tid til ro og fordybelse. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte underviserne fra Dansk Center for ICDP’s trænerteam. Centerchef og forfatter Anne Linder deltager i forløbet.