ICDP niveau 2. Relationsbaseret vejledning

For at du kan deltage på ICDP niveau 2- skal du have afsluttet niveau ICDP 1. Gennem niveau 2 vil der være fokus på udviklingen af din kompetence til at vejlede andre ud fra ICDP principperne, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til at give vejledning
  • en udvidet teoretisk forståelse af vejledningsprocesserne
  • samt træning i at tilpasse vejledningen til fokuspersonens aktuelle behov
Uddannelsen består af
  • Forskningsbaserede teorier, der dokumenterer, hvilke processer der er centrale i gode forandringsprocesser
  • Præsentation af vejledningsmodeller/værktøjer
  • træning af din kompetence til at vejlede andre.
Uddannelsesmateriale

Bogen “Relationsbaseret vejledning” (Anne Linder, 2018 Dafolo) – indgår i kursusafgiften

Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt på ½ år, suppleret med implementeringsaktiviteter. Forøbet består af konkrete vejledningsopgaver, hvor du giver vejledning til en fokusperson. Denne vejledning optages på video og medbringes til uddannelsesdagene. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principperne om teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollegial-sparring og videofeedback. Vi anvender logbog med indsamlede stjernestunder. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1 Præsentation af V-skiven.

Dag 2. Fase 1: Den psykologiske kontrakt

Dag 3. Fase 2: Afdækning af fokuspunkt – om at finde hoved og hale i det hele

Dag 4. Fase 3: Målsætningsfase – om at fine et præcist fokus

Dag 5. Fase 4: Tiltag og vejledningsfase – om at give andre et SKUB

Dag 6: Fase 5: Afrunding of evaluering – kom vi i mål med vejledningen?

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte undervisere fra Dansk center for ICDP`s trænerteam

Introduktion

Præsentation af vejlederuddannelsen. Se film her.