ICDP niveau 1. Professionel relationskompetence

Gennem den certificerede uddannelsen vil der være fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • udvidet teoretisk forståelse af det relations og ressourceorienterede arbejde
  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold samspil med borgere og kolleger
Uddannelsen består af
  • Forskningsbaserede teorier (primært fra udviklingspsykologien og positiv psykologien), der dokumenterer, at relationen er grundstenen i læring, udvikling og trivsel
  • Analyse og refleksioner over dit samspil med andre for at udvikle din refleksiv bevidsthed og sensitivitet der er central i din egen professionelle relationskompetence
Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt ud på ½ år,  suppleret med hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne består af praksisopgaver, som fokuserer på samspillet fx. videooptagelse. Uddannelsesdagene  tilrettelægges ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback. Du skal også anvende en logbog til at  indsamle stjernestunder. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1: Præsentation af ICDP og videoanalysen

Dag 2: Ressourceorienteret kollegial feedback

Dag 3: Den følelsesmæssige dialog

Dag 4: Den meningsskabende dialog

Dag 5: Den guidende/vejledende dialog

Dag 6. Professionel relationskompetence

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte underviserne fra Dansk center for ICDPs trænerteam.