Konference 2019

Vitalitet og Pædagogisk engagement

Dansk Center for ICDP i samarbejde med Børneringen og Høje Tåstrup Kommune

1.10 2019 i Kulturhuset Høje Tåstrup kl. 8.30 – 16.00

Det der ikke kan måles og vejes i pædagogikken, er måske noget af det et mest betydningsfulde. Den  relationelle dimension  rummer betydningsfulde faktorer, der er forholdsvis vanskelige at beskrive og måle – og måske er det derfor at de ofte udelades i de pædagogiske debatter. Men disse faktorer er essentielle for, at undervisning og pædagogik for alvor kan lykkes. De medvirker til, at barnet og eleven bevarer lysten til læring og fastholder det meningsfulde i skolen og dagtilbuddet. Konferencen giver en stemme til den vigtige, men tavse viden, der i høj grad medvirker til at vitalisere det pædagogiske møde.

Vi synes at være mentalt konstruerede til at forstå dynamiske hændelser og aflæser lynhurtigt andre menneskers energi og engagement. Engagerede medarbejdere er bedre medarbejdere, og engagerede børn lærer bedre. Men selvom alle bekræfter, at engagementet har en positiv betydning, er der skrevet og talt bemærkelsesværdigt lidt om dette begreb. Konferencen skaber plads og rum til at de pædagogiske ildsjæle.  Ud fra den positive psykologis forståelsesramme er læringsmiljøerne vitaliserende, når de er gennemsyret af gnist, gejst og positive emotioner. Vitale læringsmiljøer emmer af mental energi og får både relationerne, læringen og fællesskaber til at blomstre.

 

Keynote speakere og oplægsholdere

 

Meningsfuldt engagement er at føle sig levende

Keynote speaker: Hans Henrik Knoop. Psykolog og lektor med særlige kompetencer, Århus Universitet

“Engagement er også udtryk for følelsesmæssig bevægelse, hvor elementær glæde ved at opleve og lære om livet kombineres med en forventningens glæde ved at se frem til at lykkes med et meningsfuldt bidrag. Den pædagogiske verden må således nødvendigvis sprudle af engagement, hvis den vil være sit navn værd.

Dette oplæg fokuserer på oplevelsen af det magiske i at lære og skabe, som selvfølgelig viser sig ikke at være rigtig magi, men blot intense oplevelser af at være og komme til live gennem læreprocesser og kreativitet. Typisk som en hyldest til mennesket som socialt væsen, der i et og alt af afhængigt af at indgå i tilstrækkeligt livsbekræftende fællesskaber.”

 

Relationer i udvikling

Keynote speaker: Grethe Kragh Müller. Psykolog i Børneringen og lektor Århus Universitet

Relationer med andre mennesker er en central faktor for menneskets udvikling. I relationen udvikler barnet tryghed, kendskab til verden, selvet, selvregulering, sprog, følelsesmæssige og sociale færdigheder og en række andre færdigheder. Relationer mellem mennesker er i stadig udvikling – hele tiden i bevægelse og indlejret i de konkrete, kulturelle og samfundsmæssige betingelser.

Børn i dag færdes i to forskellige kontekster – hjemme og i daginstitutionen. Derfor er en tryg og anerkendende relation mellem både børn og forældre og børn og pædagoger betydningsfuld for børns trivsel, læring og udvikling. Men forskning tyder på, at det ikke bare er ligetil at bevæge sig fra intentionen om udviklingsfremmende og anerkendende relationer til at omsætte intentionerne til daglig praksis.

På baggrund af nyere forskning i daginstitutioner, vil der i oplægget vil der blive set på, hvordan relationen har betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og det vil blive diskuteret, hvilke betingelser og forhold i relationen, man som voksen kan arbejde med, for at opnå de ønskede udviklingsfremmende relationer til børnene.

 

Relationel Musikalitet

Keynote speaker: Jørgen Lyhne. Psykolog, lektor og associate professor, University College VIA

At besidde evnen til musikalitet opfattes som oftest som noget, der knytter sig til alle kunstarter: En person, der danser og bevæger kroppen med en særlige musikalitet i sit kropslige udtryk, eller en skulptur , der besidder en særlig musikalitet i sine former og i sit udtryk. Men kan man også tale om relationel musikalitet? Giver det mening som fagligt begreb i den pædagogiske verden? Oplægget vil indkredse de særlige musikalske egenskaber, der knytter sig til at beherske det relationelle univers”.

 

Workshops

Kan man måle relationer?

Hvad sker der med børn og unge, der har været udsat for en ugunstig relationel opvækst? Hvordan bliver de? Hvordan måler vi, om ICDP har ændret de relationer, børnene vokser op under i gunstig retning?

Oplægsholder: Poul Nissen. Dr.phil. DPU.

 

Fra Flugt til Skolegang

Red Barnet er gennem projektet ’Fra Flugt til Skolegang’ ved at opbygge en resiliensfremmende indsats målrettet børn med flygtningebaggrund i grundskolen. I workshoppen præsenteres projektets indsatser der er baseret på en kobling mellem ICDP og den legebaserede metode CRP.

Oplægsholder: Anne Therkildsen. Seniorrådgiver, Faglig koordinator, ICDP-træner Red Barnet.

 

Venskabsyoga

Trivselsfitness. Hvordan kan bruges sin viden om ICDP og yoga til at styrke børns venskaber. Målet med venskabsyoga er at styrke og støtte børnenes kroppe og sanser og koordinere deres bevægemønstre – samtidig med at de er i fysisk og mental nærkontakt med deres kammerater.

Oplægsholder: Trine Lund. Sundhedsplejerske, ICDP-træner og yoga instruktør.

 

Vitalitet og ledelse

Vitalitets ledelse – angiver et perspektiv skifte væk fra den stærke, men ensomme leder, til at se ledelse som noget der opstår i samspillet mellem ledere og medarbejdere.  Fra dette perspektiv gives der ny inspiration til hvordan et fokus på kvaliteten af relationer kan styrke både ledelse og medarbejdere.

Oplægsholder: Jesper Gregersen. Erhvervspsykolog og ICDP træner.

 

Outstanding pædagogik – hvad er det?

Inspireret af Brenda Taggets forskning, arbejder ledelse og medarbejdere i Daginstitution Eventyrhuset, ind i et outstanding univers. Det pædagogiske arbejde hviler på en ambitiøs udgave af ICDP.

Oplægsholder: Frank Krogh. Områdeleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, ICDP -træner.

 

Relationsbaseret behandlingsarbejde og mentalisering.

Det er en særlig udfordring at bevare og udvikle sin relationskompetence og ”at have den andens sind på sinde” når man arbejder med grupper, der kan have massive tilknytningsproblematikker. Målet med det relationsbaserede behandlingsarbejde er ikke at styrke tilknytningen, men at styrke evnen til mentalisering.

Oplægsholder: Stina Nani. Privatpraktiserende Psykolog og faglig konsulent i Dansk Center for ICDP.

 

Relationsarbejdets skyggeside

Er det blevet lettere eller sværere at være lærer, efter at du er blevet certificeret i ICDP?”

Dette og lignende spørgsmål er kernen i denne workshop, hvor lærer og pædagogisk konsulent hos Dansk Center for ICDP Oliver Nani, med afsæt i sin prisbelønnede bachelorundersøgelse, tager livtag med relationskompetencens skyggeside. Hans overraskende resultater peger på aspekter ved ICDP der let overses, når man – som Nani i øvrigt selv – er svært begejstret for sensitiveringsprogrammet. Aspekter der har konsekvenser for hvordan vi tænker kompetenceløft og kvalitetssikring.

Oplægsholder: Oliver Nani. Faglig konsulent i Dansk Center for ICDP og lærer.

 

ICDP til at højne fagligheden i daginstitutionerne

En beretning om de første erfaringer med, at inddrage ICDP som metode til at højne fagligheden i institutionerne.

Med udgangspunkt i disse 3 grundværdier:
– Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer
– Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskaber af deres liv.
– Børn her ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.
og det 21′ århundreds kompetencer, LAHOPL og aktionslæring.

Databaseret dialoger har været vores fælles faglige udgangspunkt, for den udviklingsrejse som vi igangsatte i marts 2019.

Oplægsholdere: Maja Wirenfeldt Vad Pedersen. Dagtilbudschef, i Høje Tåstrup Kommune.

Henriette Flændsdal. Klyngeleder i Høje Tåstrup Kommune.

Janne Rosenborg. Klyngeleder i Høje Tåstrup Kommune.