Stærke Dagtilbud 1

Læringsforløb for Faglige ledere, Faglige fyrtårne og

Dagplejere med pædagogisk uddannelse

 

Introduktion til ICDP med fokus på egen relationskompetence

 ”Relationen skaber konteksten for læring” (Daniel Stern)

Et læringsforløb på 3 dages varighed, der tager udgangspunkt i en udviklingspsykologisk forståelse af relationens betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Læringsdagene omsætter relation teorierne til deltagernes egen praksis og bliver herved til en læring om egen relationskompetence. Derudover giver forløbet konkrete redskaber til at støtte en systematisk pædagogisk refleksions praksis som er baseret på teoretisk viden. Koblingen til de nye styrkede læreplaner er, at deltagerne får konkrete metoder til at styrke udviklingen af det refleksive pædagogiske læringsmiljø, med særligt fokus på det relationelle forhold.

ICDP (International Child Development Program) er et redskab der anvendes i praksis til at sensitivere og systematisere den relationelle kommunikation, og er centreret omkring de 3 sentisiveringsprincipper og 8 temaer for godt samspil. Der anvendes videoanalyse af egen praksis. Læringsdagene er bygget op over tre enkeltstående dage, hvor der vil være forberedelse bl.a. videooptagelser mellem hver gang. Læringsdagene afsluttes med et kursusbevis. Læringsdagene kan give merit til et certificeret ICDP forløb.

Dansk center for ICDP er internationalt godkendt til at udbyde den certificerede ICDP-uddannelse.

Link til sensitiveringsprincipperne: https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/sensitiviseringsprincipperne/

Link til samspilstemaerne: https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/de-otte-temaer-for-godt-samarbejde/

3 dages intro-kursus til professionelt relationsarbejde

Dag 1. ICDP samspilstemaer- Min relationskompetence hvad er det?

Dag 2. Læring og ressourceorienteret kollegiale feedback-hvorfor det?

Dag 3. Leg, læring og livsduelighed