Bøger

Anne Linder (2018) “Relationsbaseret vejledning”,  Dafolo Køb

Anne Linder og Jørgen Lyhne (2018) “Pædagogisk engagement og relationel musikalitet”, Dafolo Køb

Linder, Anne  og  Lund, Trine (2017) “Venskabsyoga. Trivsels Fitness”, Dafolo Køb

Linder, Anne (2016): “Professionel relationskompetence. Stjernestunder i det relationelle univers”, Dafolo Køb

Linder, Anne, red. (2015) “Livsduelighedens pædagogik. Faglige pointer til den relationsprofessionelle”, Dafolo

Linder, Anne (2015) “Relationsbaseret vejledning”, DCFI Køb

Linder, Anne (2014): “Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde”, DCFI Køb

Linder, Anne & Hansen, Lene-Theresa (2014): “Livskvalitet og læring gennem Professionelt relationsarbejde”, DCFI Køb

Linder, Anne(2010) “Det ved vi om. Pædagogisk relationsarbejde”, Dafolo

Linder, Anne (2007) ”Relationer der rykker” Dagplejepædagogik, Dafolo

Linder, Anne & Mortensen, Stina Breinhild (2006) ”Glædens pædagogik”, Dafolo e-bog Køb

Linder, Anne (2005) “En guide til bedre samspil for professionelle opdragere og undervisere”, UVM, Kvis

Linder, Anne (2004) ”Relations arbejde i Børnehaven” Langebæk Projektet, Dafolo

 

Artikler om ICDP og professionelt relationsarbejde

Forfatter Anne Linder

Linder, Anne (2019): ”Tillidsfulde relationer – vejen til at udvikle et demokratisk sindelag” i Kristensen, René (red.) Flere Fantastiske Forbindelser – relationer og konstruktioner i læringsmiljøer. Dafolo.

“Berørt og bevæget” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik, no. 104 2017

“Virksomhedens relationelle kapital” i Antologi red. Jens Linder (red. 2017)

“På sporet af en socialpædagogisk kernefaglighed – i Bengerds Huse, Ringsted Kommune” sammen med Steen Marlet, i Social Udvikling, Social og ledelsesfagligt tidsskrift,nr 2, 2017

“Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde” Sammen med Jesper Gregersen i Specialpædagogik i Læreruddannelsen Red. Jørgen Christiansen, m. fl. Hans Reitzel, 2016

“Demokrati og kunsten at vise medfølelse” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik no. 100 2016

“Know thy impact – om lærerens pædagogiske overbevisninger og engagement” i “Inklusionens historie og

aktualitet” Festskrift for en ildsjæl Dafolo juni 2014

“Livsduelig og høje forventninger” Tidsskriftet Kognition og pædagogik no.95 2014

“Skolereformen – nye muligheder” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik Marts 2014

“Relationel bæredygtighed – en præsentation af en relationel grammatik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 86 December 2012

“Langsommelighedens pædagogik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 84 Juni 2012

“Hvad er relationskompetence? I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Inklusion, mønsterbrydere og relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers

bibliotek, marts 2011

“Hvordan kan man udvikle de biblioteksansattes relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B.

Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011

“Lp og ICDP klær hinanden” Sammen med psykolog Annette Grooth

Relationsship is real – but rather invisible force in the pedagogical work. ICDP increases visibility”

ICDP International april 2009

“Glædelige øjeblikke” Kognition og Pædagogik Dansk psykologisk forlag nr. 68 2008

”Strukturreformen i PPR-højde” sammen med fagchef Kirsten Schmidt, 2007 Specialpædagogisk tidsskrift sep. 2007

”Stjernestunder”, 2005 Fagbladet: Fag og arbejde Oktober 2005 s. 50 – 51

”ICDP i Danmark. Samspillets selvfølgeligheder”, 2005 Tidsskriftet: Læringsstile Nr. 5 2005 4.årg.

”Det Pædagogisk håb”, 2006 Artikel i Unge pædagoger 2006 Nr. 2

”Glædens pædagogik”, 2006 Tidsskriftet: Læringsstile 2006 Nr. 5,

”Et nødvendigt fokus på hverdagslivets selvfølgeligheder i et relations og ressourceorienteret pædagogisk arbejde”

2003 Tidsskriftet: Pædagogisk psykologisk rådgivning 2003 årgang 40