Dansk Center for ICDP

Dansk center for ICDP er en privat organisation der i samarbejde med ICDP Danmark, ICDP Norden og ICDP international, har til formål at udbrede og kvalitetssikre ICDP programmet.

Dansk center for ICDP henvender sig primært til den kommunale sektor og de professioner der har direkte borgerkontakt; fx den pædagogiske sektor, sundheds og plejesektoren, biblioteksverden, samt kriminalforsorgen.

Dansk center for ICDP aktuelle fokus er at bidrage til at ICDP programmet udbredes som forældrevejledningsprogram i Danmark

Dansk Center for ICDP tilstræber at virke som generel informationsplatform over for ministerier, institutioner, kursusdeltagere, studerende og øvrige samarbejdspartnere.

Værdierne i Dansk center for ICDPs virke er præget af ordentlighed, åbenhed og tillid.