ICDP suppleringskurser

 

Professionel relationskompetence

Dansk center for ICDP tilbyder flere  kursusforløb. Kursusdagene tilpasses det aktuelle behov og muligheder. Underviserne er ICDP trænere – der har et grundigt kendskab til det professionelle relationsarbejde med også erfaring fra andre pædagogiske områder fx: positiv psykologi, ledelse, narrative processer, synlig læring, klasserumsledelse etc.

  • Relatuz. ICDP´s APP. Et digitalt værktøj til at understøtte det professionelle arbejde med relationer. Måske er medarbejderne blevet ICDP certificeret – men I mangler et digitalt værktøj der kan støtte relationsarbejdets implementering i hverdagen.
  • Relationsbaseret ledelse. Kurset kan evt. erstatte ICDP niveau 2, Relationsbaseret vejledning. Forløbet er målrettet ledere der skal implementere ICDP i deres institution. I denne udgave opnås certificering. Men kurset kan også tilpasses et aktuelt behov – uden certificering. Dette forløb henvender sig til jer, som ønsker at denne relations- og ressourceorienterede tænkning skal blive et integreret element i institutionens hverdag – i samspillet med børn, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere.
  • Relationsbaseret vejledning. Værktøjskasse til at arbejde med forandringsprocesser.
  • Implementering og vitalisering af ICDP. Er du nyansat institutionsleder og er din personalegruppe ICDP certificeret – men er ressource og relationstanken (videoanalysen) blevet glemt i den travle hverdag. Vi tilbyder en temadag eller aften eller et individuelt supervisions forløb til dig og din souschef (evt. for alle områdelederne)
  • Professionel relationskompetence – teoretisk set. Hvis du og dine kollegaer trænger til et teoretisk løft
  • Professionel relationskompetence – praktisk set. Hvis I træner til nye redskaber.
  • Forældrevejledning. Vi er ved at være klar med en ny APP der skal bruges til at vejlede forældre om samspil.