ICDP og forældrevejledning

Relationsbaseret forældrevejledning

De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for vejledningen med forældrene og inddrages for at eksemplificere og aktiverer forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn, men også tager ansvaret for et kærligt lederskab.

Ønsket effekt af den relationsbaserede forældrevejledning, er at..

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikation

Vejledningen er individuelt tilpasset den enkelte forældres formåen og situation.

Faglige forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner der har ICDP på niveau 1 og niveau 2. Endvidere er det en forudsætning at man har kontakt til minimum 2 familier i uddannelsesforløbet.

Formålet med uddannelsen er

At udvikling din kompetence til at vejlede forældre i samspillet med deres børn, så du oplever en udvidet kompetence med hensyn til iagttage, beskrive og analysere samspil mellem forældre og deres børn og formidle denne viden til forældrene.

 

Uddannelsen består af

  • Metodiske og didaktiske modeller der kan anvendes til at styrke forældrenes psyko-eduk

Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maximalt 12 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt ud på ½ år,  suppleret med vejledningsopgaver i familien. Vejledningen består af praksisopgaver, som fokuserer på samspillet fx. videooptagelse. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback. Du skal også anvende en digital platform til at understøtte vejledningen. Efter uddannelsen udstedes et certifikat. Efter endt uddannelse, er det tanken at Dansk center etablere et netværk for familievejledere.

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte underviserne fra Dansk center for ICDPs trænerteam.

 Samarbejdsaftale

Efter endt uddannelse er det et krav fra ICDP International at forældrevejlederen deltager i et fagligt netværk og modtager faglig sparring og supervision. Vi udarbejder en samarbejdsaftale med dig og din organisation.

Kontakt os hvis du vil vide mere