Relationsbaseret forældresamarbejde

Lær at holde kurser for forældre om det gode samspil

Tid, sted  og tilmelding – klik her
Pris 14.500 kr.

I prisen er inkluderet  7 kursusdage, bog, samt forplejning m.v.hæfte til forældre, 1 års adgang til KursusAppen Relatuz for både dig og din forældregruppe. Relatuz samler jeres videoklip, noter, stjernestunder, øvelser,

Kurset er for pædagoger/lærer/konsulenter/sundhedsplejersker/m.fl. der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper, suppleret med individuel vejledning. Relatuz – vores KursusApp er omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser.

De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for forældreuddannelsen. Samspilstemaerne inddrages for at understøtte forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn, men også tager ansvaret for et kærligt lederskab.

Målet for den relationsbaserede forældrevejledning i grupper er, at:

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikation

Undervisningen skal være tilpasset den enkelte forældregruppes formåen og situation.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der har ICDP på Niveau 1 og Niveau 2. Desuden er det en forudsætning, at man har adgang til en mindre forældregruppe under hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsen

Uddannelsesdagene består af metodiske og didaktiske modeller, der kan anvendes til at styrke forældrene forældrenes viden og forståelse af samspillet med deres eget barn. Forløbet tilrettelægges ud fra ICDP´s sensitiveringsprincipper, samt teambaseret læring gennem selviatttagelse, kollegial-feedback og videofeedback.

Uddannelsesdage

Du undervises på hold med maksimalt 12 deltagere. Der vil være 7 undervisningsdage, fordelt på ½ år. Mellem uddannelsesdagene mødes du med din egen forældregruppe  6 gange i ca. 3 timer. Videoklip og Relatuz – en digital platform – vil stå centralt i forløbet.

Forventet udbyttet

Du vil blive fagligt styrket til at undervise forældrene i samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne. Du vil lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et forældreuddannelses forløb. Samt træne dine kompetencer til at håndterer de svære samtaler.

Undervisere

Certificerede trænere fra Dansk Center for ICDP`s veluddannede trænerteam.

Undervisningsmateriale

Forældrene får hæfte ”Det gode samspil” – og kursisterne får bogen ”Relationsbaseret forældresamarbejde” der pt er under udarbejdelse

Åbner op for det tværfaglige samarbejde

Forældregrupperne skaber det perfekte fundament for det tværfaglige samarbejde. Det er at foretrække at være to professionelle til at stå i spidsen for forældregrupperne. Her er det oplagt at man danner et tværfagligt team – fx en sundhedsplejerske og en ressourcepædagog eller lignende. Det er selvfølgelig at foretrække hvis begge deltager på uddannelsen.

Materiale

Grundbog:  “Relationsbaseret forældresamarbejde”  Anne Linder er aktuelt er under udarbejdelse.

Desuden har Dansk Center for ICDP har udviklet et hæfte til forældrene, der indkøbes separat – se her

Uddannelsens indhold

Undervisningsdag 1 og undervisningsdag 2
Introduktion til forløbet

På disse to første sammenhængende undervisningsdage for du introduktion til forløbet. Vi vil genopfriske modellerne fra ICDP Niveau 1 (Sensitiveringsmodellen, Vera og SKUB) da disse – sammen med de otte temaer kommer til at danne basen i den nye uddannelse.

Desuden vil du få en introduktion til Relatuz – som du skal anvende i din gruppe af forældre. Relatuz kan gemme forældrenes foto/video, din information om samspilstemaerne, refleksionsøvelser mm.

Dagene vil også give dig en introduktion til de udfordringer du kan møde når du skal stå i spidsen for en gruppe forældre, men sætter også fokus på nogle af dine praktiske udfordringer.

– Efter undervisningsdag 2 mødes du mellem  undervisningsdagene med din egen forældregruppe.

Undervisningsdag 3

Introduktion til den følelsesmæssige dialog i samspil mellem barn og forældre

I den følelsesmæssige dialog, sættes der fokus på at forældrene kan udtrykke glæde og vise positive følelser for, samt se deres barns initiativer og inviterer barnet til samtale og vise anerkendelse for det barnet magter. Gennem den følelsesmæssige dialog skabes nærhed og udvikling af barnets selvværd.

Forslag til forældrenes hjemmeopgaver om samspilstemaer 1-4

Undervisningsdag 4

Introduktion til den meningsskabende dialog i samspillet mellem barn og forældre

I den meningsskabende dialog forudsættes det, at forældrene beriger og udvider barnets oplevelser så der opstår et fællesskab. Med udgangspunkt i en fælles og delt opmærksomhed kan forældrene give mening , udbyde og forklare verden uden for relationen. Gennem den meningsskabende dialog skabes barnets selvtillid.

Forslag til forældrenes hjemmeopgaver omkring samspilstemaer 4-7

Undervisningsdag 5

Introduktion til den  guidende/vejledende dialog i samspillet mellem barn og forældre

I den guidende og vejledende univers har forældrene mulighed for at hjælpe barnet med at mestre de hverdagslivets udfordringer. Forældrene skal hjælpe barnet med at udvikle strategier for at kunne plan lægge og udvikle selvkontrol. Forældrene kan vejlede barnet i en positiv atmosfære, trin for trin.

Gennem den positive guidning hjælper forældrene barnet til at udvikle sin selvkontrol.

Forslag til forældrenes hjemmeopgave om den guidende/vejledende dialog.

Undervisningsdag 6 og 7

Planlægges sammen med kursisterne