Relationsbaseret forældrevejledning

Lær at holde kurser for forældre om det gode samspil

I Kurset er for pædagoger/lærer/konsulenter/sundhedsplejersker/m.fl. der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper, suppleret med individuel vejledning. Relatuz – vores KursusApp er omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser.

De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for forældreuddannelsen. Samspilstemaerne inddrages for at understøtte forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn, men også tager ansvaret for et kærligt lederskab.

Målet for den relationsbaserede forældrevejledning i grupper er, at:

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikation

Undervisningen skal være tilpasset den enkelte forældregruppes formåen og situation.

Det er et krav for ICDP International at du som forældrevejleder tilknyttes et fagligt netværk hvor du modtager supervision og faglig sparring. Efter endt uddannelsen indgås en samarbejdsaftale.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der har ICDP på Niveau 1 og Niveau 2. Desuden er det en forudsætning, at man har adgang til en mindre forældregruppe under hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsen

Uddannelsesdagene består af metodiske og didaktiske modeller, der kan anvendes til at styrke forældrene forældrenes viden og forståelse af samspillet med deres eget barn. Forløbet tilrettelægges ud fra ICDP´s sensitiveringsprincipper, samt teambaseret læring gennem selviatttagelse og videofeedback.

Uddannelsesdage

Du undervises på hold med maksimalt 12 deltagere. Der vil være 2 sammenhængende undervisningsdage, der suppleres med et supervisions-klippekort når den første forældregruppe gennemføres.

Forventet udbyttet

Du vil blive fagligt styrket til at undervise forældrene i samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne. Du vil lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et forældreuddannelses forløb. Samt træne dine kompetencer til at håndterer de svære samtaler.

Undervisere

Certificerede trænere fra Dansk Center for ICDP`s veluddannede trænerteam.

Undervisningsmateriale

Forældrene får hæftet ”Det gode samspil” – og kursisterne får grundbogen ”Relationsbaseret forældrevejledning”

Åbner op for det tværfaglige samarbejde

Forældregrupperne kan åbne op for at styrke et tværfaglige samarbejde.

Materiale

Grundbog: “Relationsbaseret forældrevejledning. Gruppebaseret undervisning”  af Anne Linder,

En materialekuffert med materialer der støtter undervisningen (købes separat).

Hæfte til forældrene – “Det gode samspil” (købes separat).

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen bygger på de begreber og modeller, der er præsenteret på uddannelsen niveau
1 og niveau 2. Den består af 2 introduktionsdage- og et supervisions klippekort på 10 klip – der
kan anvendes til online supervision, når forældrekurset afvikles.