Relationsbaseret ledelse

Kom med på Dansk Center for ICDP’s 1-årig grunduddannelse. Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive klogere på og få endnu bedre greb om relationsarbejdet i din ledelse. Uddannelsen er understøttet af vores nyudviklede KursusWeb Relatuz og bygger på forskningsbaserede teorier om ledelse og relationel udvikling.

Du kan forvente

Et ambitiøst lederuddannelsesforløb der sætter relationsarbejdet i centrum. Så er du optaget af at udvikle din ledelse, dine relationelle kompetencer og få endnu mere viden om betydning af relationer på arbejdspladsen, også uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum, så er denne uddannelsen for dig. Du kan forvente at skulle fordybe dig i egen ledelsespraksis, ved fx optage dig selv i konkrete ledelsessituationer på video, arbejde med selviagttagelse, få feedback fra andre ledere og modtage supervision på egen lederrolle og relationskompetence + læse ca. 20 – 40 siders teori til hver gang.

Uddannelsen er bygget op om 6 moduler i den relationsbaserede ledelse

Modul 1: Ledelse i komplekse relationer – at tage sine erfaringer alvorligt

Modul 2: Handlekraftig ledelse – at sætte rammer og retning

Modul 3: Den meningsfulde ledelse – at skabe fælles fokus

Modul 4: Følelser i ledelse – om engagement og emotioner i ledelse

Modul 5: Relationskompetencer – at sætte sig selv på spil i ledelse

Modul 6: Den refleksive leder – de grundlæggende antagelser i ledelse

Uddannelsen afholdes Kornerups Vænge 12, 4000 Roskilde.

Undervisning fra kl. 9.00 – 15.30.

Undervisere

Jesper Gregersen, ICDP træner, forfatter og erhvervspsykologisk konsulent

Martin Tage Hansen, ICDP træner og supervisor

Uddannelsesdage

Uddannelsen vil være fordelt over 12 dage.

Se præsentations video

Relationsbaseret ledelse – Start marts 2020

Intro til Relationsbaseret ledelse