Relationsbaseret ledelse

Kom med på Dansk Center for ICDP’s 1-årig grunduddannelse. Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive klogere på og få endnu bedre greb om relationsarbejdet i din ledelse. Uddannelsen er understøttet af vores nyudviklede KursusWeb Relatuz og bygger på forskningsbaserede teorier om ledelse og relationel udvikling.

Du kan forvente

Et ambitiøst lederuddannelsesforløb der sætter relationsarbejdet i centrum. Så er du optaget af at udvikle din ledelse, dine relationelle kompetencer og få endnu mere viden om betydning af relationer på arbejdspladsen, også uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum, så er denne uddannelsen for dig. Du kan forvente at skulle fordybe dig i egen ledelsespraksis, ved fx optage dig selv i konkrete ledelsessituationer på video, arbejde med selviagttagelse, få feedback fra andre ledere og modtage supervision på egen lederrolle og relationskompetence + læse ca. 20 – 40 siders teori til hver gang.

Uddannelsen er bygget op om 6 moduler i den relationsbaserede ledelse

Modul 1: Ledelse i komplekse relationer – at tage sine erfaringer alvorligt

Modul 2: Handlekraftig ledelse – at sætte rammer og retning

Modul 3: Den meningsfulde ledelse – at skabe fælles fokus

Modul 4: Følelser i ledelse – om engagement og emotioner i ledelse

Modul 5: Relationskompetencer – at sætte sig selv på spil i ledelse

Modul 6: Den refleksive leder – de grundlæggende antagelser i ledelse

Uddannelsen afholdes Kornerupsvænge 12, 4000 Roskilde.

Undervisning fra kl. 9.00 – 15.30.

Underviser: Jesper Gregersen, ICDP træner, forfatter og erhvervspsykologisk konsulent

Uddannelsesdage

2019             18/19. marts, 29/30. april, 16. maj, 15/16. august, 24. september, 21/22. november.

+ tre studiedage i netværksgrupper

I prisen indgår undervisningsmaterialer, 1 års adgang til Relatuz, samt bøgerne ”Pædagogisk engagement og relationel musikalitet”, af Linder og Lyhne, Dafolo 2018, ”Professionelt relationsarbejde – stjernestunder i det relationelle univers” af Anne Linder og ”At lede efter kompleksitet – når ledere tager deres erfaringer alvorligt” af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen.

Pris: 29.500 kr.

Tilmelding her

Tilmeldingsfrist 1. marts 2019.