Relationsprofession

Pædagogik er i høj grad en relationel og mellemmenneskelig aktivitet og det ligger i sagens natur at de professionelle skal kunne indgå i et relationelt forhold med andre mennesker. Kontakten mellem barnet og den professionelle er betydningsfuld for barnet trivsel og læring. Men det er pædagogisk kunst at skabe balance i kontakten. Kontakten er ikke professionel hvis den er for emotionel og bygger på familiære og intime værdier.

Det skal være tydeligt at de professionelles relationelle kompetence ikke er udspringer af private og familiære erfaringer, men er en kompetence der er udviklet gennem uddannelser og gennem subjektive og fælles erfaringer fra det konkrete pædagogiske arbejde.