Relationskompetence

Den ægte professionelle relationskompetence udspringer ikke af private erfaringer, men af faglig viden og livet i det offentlige rum. Først når man kan gå fra en specifik beskrivelse af konkrete personer, relationer og situationer til en generelt beskrivelse af betydningen af det relationelle forhold og herigennem kan dokumentere sin praksis kan man tale om en professionsforståelse.