Stærke Dagtilbud 2

Læringsforløb for Forvaltningschefer, Klynge- og Områdeledere samt Pædagogiske konsulenter

Introduktion til ICDP med fokus på implementering på institutionsniveau

Forankring af ICDP på institutionsniveau og i organisationen

Læringsforløbene tilpasses individuelt efter den enkelte kommunes/organisations behov á 1-3 dages varighed. ICDP er efterhånden meget udbredt som metode i hele den pædagogiske sektor og har gennem de sidste 20 år vist sig at kunne tilpasse sig alle centrale og lokale børnepolitiske visioner. Principperne i ICDP og det teoretiske grundlag det baseres på, er en væsentlig faktor i udviklingen af det fagtekniske sprog, som er forudsætningen for at skabe et refleksivt pædagogisk læringsmiljø i det enkelte dagtilbud. ICDP (International Child Development Program) findes i dag i mange grunduddannelser og efteruddannelser- hvilket kan udfordre fx ledere og pædagogiske konsulenter, hvis de er (ny) ansatte i en organisation hvor ICDP er det fælles fagtekniske sprog for det pædagogiske relations arbejde. Forløbet vil derfor være en introduktion til begreberne og afhængigt af deltagerforudsætningerne skræddersyes forløbet til de enkelte målgruppers behov.

Forslag 1 (1 dag)

Hvad betyder det at ICDP er et sensitiveringsprogram? ICDP’s sentisiveringsprincipper: At være ressourceorienteret, at forholde sig reflekterende til sin egen praksis, og at fastholde et relationelt syn – også i udfordrende kontekst.

Forslag 2 (3 dage)

Dag 1. Præsentation af ICDP. Fra god til ”Outstanding” pædagogik

Dag 2. Hvad betyder det at ICDP er et sensitiveringsprogram? ICDP’s sentisiveringsprincipper: At være ressourceorienteret, at forholde sig reflekterende til sin egen praksis, og at fastholde et relationelt syn – også i udfordrende kontekst.

Dag 3. Implementeringskompetence. Hvordan kan man som tovholder/pædagogisk konsulent styrke implementeringen på organisationsniveau. Kompetencer til implementering af et fælles fagteknisk sprog på tværs af institutionerne kræver viden, vedholdenhed og godt humør.