Dansk Center for ICDP Aps er en privat organisation der i samarbejde med ICDP Danmark, ICDP Norden og ICDP international, har til formål at udbrede og kvalitetssikre ICDP programmet.

Dansk Center for ICDP har en tilladelse fra NGO’en ICDP International til at arbejde med kvalitetssikring og udbredelse af ICDP, herunder at udbyde certificerede ICDP-uddannelser.

Dansk Center for ICDP henvender sig primært til den kommunale sektor og de professioner der har direkte borgerkontakt; fx den pædagogiske sektor, sundheds- og plejesektoren, biblioteksverdenen samt kriminalforsorgen.

Et af Dansk Center for ICDPs aktuelle fokusområder er at bidrage til at ICDP- programmet udbredes som forældrevejledningsprogram i Danmark. Både som traditionel vejledning og on-line.

Dansk Center for ICDP har udviklet en platform som gør arbejdet med samspil og relationer tilgængeligt on-line for en bredere målgruppe - Dansk Center for Relationer – Community og kurser med ICDP: https://danskcenterfor-relationer.dk/

Dansk Center for ICDP tilstræber at virke som generel informationsplatform over for ministerier, institutioner, kursusdeltagere, studerende, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Værdierne i Dansk Center for ICDPs virke er at vi er præget af ordentlighed, åbenhed og tillid.