Certificeret uddannelse ICDP Niveau 4, ICDP Mastertræner

Se aktuelle hold

Når du er uddannet på ICDP Niveau 3 – ICDP Træner, og har undervist på mange certificeringsforløb og holdt din træneruddannelse ved lige ved at deltage i efteruddannelse og trænertræf, og generelt er aktiv omkring udbredelsen og kvalitetssikringen af ICDP’s tanker og formål – kan du blive uddannet til ICDP Niveau 4 – ICDP Mastertræner.

Som ICDP Mastertræner opnår du kompetence til at undervise på ICDP Niveau 2 – Relationsbaseret vejledning.

Uddannelsen består af 2 sammenhængende undervisningsdage. Herefter har du dit eget Niveau 2-hold med maksimalt 15 deltagere. Undervejs i dette forløb modtager du 10 timers supervision on-line.

Undervisere på uddannelsen er godkendte undervisere fra Dansk Center for ICDP’s trænerteam.

Størrelse på et ICDP Niveau 4 Mastertrænerhold er 3-4 deltagere.

Pris

Se aktuel pris under aktuelt udbudte hold: Aktuelle hold.