Certificeret uddannelse ICDP niveau 1. Egen professionel relationskompetence

Se aktuelle hold.

Gennem den certificerede uddannelse vil der være fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • udvidet teoretisk forståelse af det relations- og ressourceorienterede arbejde
  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold samspil med borgere og kolleger

Uddannelsen består af

Forskningsbaserede teorier (primært fra udviklingspsykologien og positivpsykologien), der dokumenterer, at relationen er grundstenen i læring, udvikling og trivsel

Analyse og refleksioner over dit samspil med andre for at udvikle din refleksiv bevidsthed og sensitivitet der er central i din egen professionelle relationskompetence

Grundbog

‘Professionel relationskompetence 2. udgave’,  Anne Linder, Dafolo.

Udleveres første undervisningsdag. Kapitler til læsning inden første uddannelsesdag fremsendes pr. mail til deltagerne og er også tilgængelige på kursusplatformen Relatuz.

Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt ud på ½ år,  suppleret med hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne består af praksisopgaver, som fokuserer på samspillet fx. videooptagelse. Uddannelsesdagene  tilrettelægges ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1: Præsentation af ICDP og videoanalysen

Dag 2: Ressourceorienteret kollegial feedback

Dag 3: Den følelsesmæssige dialog

Dag 4: Den meningsskabende dialog

Dag 5: Den guidende/vejledende dialog

Dag 6. Professionel relationskompetence

Pris

2024: kr. 9.850 ekskl. moms.

I prisen er inkluderet certificeringsafgift til ICDP International, forplejning og bogen “Professionel relationskompetence” af Anne Linder, samt fri adgang til Relatuz under kursus og i ½ år efter sidste kursusdag.

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte underviserne fra Dansk Center for ICDPs trænerteam.

ICDP Niveau 1 Produktblad 150822