Stk. 1 Dansk Center for ICDP er en privat organisation der, i samarbejde med ICDP Danmark,  ICDP Norden og ICDP international og har til formål at udbrede og kvalitetssikre ICDP programmet. Programmet formål er at sensitivere omsorgspersoner og de professionelle, der via deres profession er ansvarlig for andre menneskers sundhed, udvikling, læring og trivsel. Sensitiveringen skal øge deltagernes empati og deres forståelse af det relationelle forholdsbetydning og herigennem bidrage til det gode liv.

Stk. 2. Dansk Center for ICDP skal have fokus på at udvikle og skabe det materiale og de processer der er understøttede for refleksionen og sensitiveringen, så deltagerne/forældrene udvikler deres relationelle kompetencer og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle i det relationelle samspil.

Stk. 3. Dansk Center for ICDP henvender sig primær til de kommunale sektorer der har direkte borger kontakt; fx pædagogiske sektor, sundheds og plejesektoren, samt kriminalforsorgen.

Stk. 4. Dansk Center for ICDP tilstræber at bidrage til at ICDP programmet udbredes til danske forældre

Stk. 5. Dansk Center for ICDP og har ansvaret for at der uddannes trænere, der kan planlægge og gennemføre ICDP kurser i forhold til formålsparagraffen.

Stk. 6. Dansk Center for ICDP tilstræber at virke som generel informationsplatform over for ministerier, institutioner, kursusdeltagere, studerende, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Stk. 7. Dansk Center for ICDP tilstræber på den baggrund, at hjemmesiderne (www.danskcenterfor-icdp.dk  og www.danskcenterfor-relationer.dk) indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af centerets virksomhed.

Stk. 8. Dansk Center for ICDPs virke skal derfor være præget af ordentlighed, åbenhed og respekt.