Borgerne har brug for professionelle som kan opbygge gode relationer. De professionelle i ældreplejen  har brug for at deres opgave defineres som mere end en person der yder fysisk pleje. Langt de fleste ansatte i ældreplejen siger at de ”elsker at være sammen med borgerne”. Samværet og den nære relation er det der skaber mening med arbejdet. Alle plejesituationer skaber rig mulighed for samspil og omsorg.

I Dansk Center for ICDP arbejder vi sammen med professionelle plejehjem for at tilpasse ICDP programmet til det social- og sundhedsfaglige personale.

Læs artikel om nedbringelse af magtanvendelse: ‘ De brugte magt 29 gange: året efter var de nede på nul'. I artiklen er der en beskrivelse af hvordan en gruppe medarbejdere på Ålholmhjemmet i Hillerød har arbejdet med at sætte fokus på det som borgeren magter og hvordan samspil og relationer kan udvikles med gode resultater til følge.

Se eventuelt hæftet: ‘Livskvalitet og læring gennem professionelt relationsarbejde – En guide til et værdigt, meningsskabende og udviklende samspil med voksne borgere’

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Fra bagsiden af hæftet:
'En god relation er kendetegnet ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod et andet menneske og handler på en sådan måde, at de andet menneske blomstrer og oplever sig inkluderet i fællesskabet.
Alle professionelle er ikke lige relationskompetente og alle relationer er ikke lige nemme. Dette hæfte er et konkret bud på hvordan man italesætter og strukturerer arbejdet omkring relationer'.