Certificeret uddannelse ICDP Niveau 3, ICDP Træner

Som certificeret ICDP Træner Niveau 3 kan du selv uddanne andre i ICDP Niveau 1 – Egen relationskompetence.

Aktuelle hold

Træneruddannelsen

Vi uddanner løbende trænere. Efter endt træneruddannelse må du undervise på dine egne certificerede ICDP uddannelser på niveau 1 i samarbejde med Dansk Center for ICDP. Dansk Center for ICDP og dig/din kommune/din organisation underskriver i fællesskab certifikaterne.

Forudsætning for at komme i betragtning til en træneruddannelse er at du selv har gennemført

 • ICDP på niveau 1 og niveau 2 hos Dansk Center for ICDP eller har
 • ICDP på niveau 1 og niveau 2 hos en anden udbyder – men er kendt med de anvendte grundbøger i Dansk Center for ICDP.
 • Selv kan stille med et hold på 15 personer der er interesseret i en ICDP uddannelse på niveau 1.
 • Er sensitiv, empatisk og faglig dygtig.
 • Har erfaring med undervisning og processtyring.
 • Er uddannet på minimum bachelor niveau.
 • Kan stille med to skriftlige anbefalinger fra relevante fagpersoner.
 • Efterfølgende er indstillet på at indgå et samarbejde med Dansk Center for ICDP.

Organisering

Træneruddannelsen tilrettelægges i små teams på maks. 4 personer. Du tilknyttes en supervisor- der følger dig tæt – når du underviser på dit eget niveau 1 hold. Når du er kommet succesfyldt gennem forløbet – skal du lave en afløsningsopgave. Opgaven designes individuelt så den giver mening i dit faglige felt. Det overordnede kriterie er, at opgaven skal udbrede og kvalitetssikre ICDP – programmet. Omfanget skal svare til ca. en dags arbejde.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen til træner består af 8 dage med træneruddannelse samt 6 dage med eget Niveau 1-uddannelseshold, i alt 14 dage.
Herudover skal afsættes cirka 1 dag til selvstændigt arbejde med afsluttende afløsningsopgave.

 • Dag 1 og 2: Opstart på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 1 på sit eget hold
 • Dag 3: på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 2 på sit eget hold
 • Dag 4: på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 3 på sit eget hold
 • Dag 5: på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 4 på sit eget hold
 • Dag 6: på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 5 på sit eget hold
 • Dag 7: på træneruddannelsen
  - Træneraspiranten har herefter sin undervisningsdag 6 på sit eget hold
 • Dag 8: på træneruddannelsen
  - Afslutning af træneruddannelse med afsluttende afløsningsopgave.

Samarbejdsaftale. Permission 

Efter endt uddannelse er der mulighed for at vi skriver en kontrakt (en Permission) med dig (hvis du er selvstændig) eller med din arbejdsgiver (hvis du er ansat).

For hvert hold du eller din arbejdsgiver starter skal I oprette en Mini-permission, en afgift pr. hold, som dækker udgifter til trænerdage, supervision, Relatuz, certifikater, samt administration af certifikater.

Efter endt uddannelse bliver du tilknyttet vores trænerkorps/netværk – der mødes 2 gange om året til supervision og uddannelse. Det er gratis at deltage, men du skal selv dække transport.

Du bevarer din ret til at undervise ICDP hold – så længe du er tilknyttet trænerkorpset i Dansk Center for ICDP og overholder dine kontraktlige forpligtelser som de beskrives nærmere i permissionen.

Du skal hvert år – senest 1.12 – afleverer en mindre beskrivelse på 12-15 linjer (gerne med foto) der indgår i vores årlige rapport til ICDP International. 

Aktuelt er der 40 trænere tilknyttet Dansk Center for ICDP.

Hvis du vil undervise på Vejlederuddannelsen (ICDP modul 2) må din træneruddannelse suppleres med uddannelsen ICDP Niveau 4 - ICDP Mastertræner.

Pris

Se aktuel pris under aktuelt udbudte hold her: Aktuelle hold

‘Gratis’ træneruddannelse

Din egen træneruddannelse bliver gratis hvis du opkræver kr. 5.900 fra hver af de 15 personer der deltager på dit ICDP uddannelseshold.

ICDP Niveau 3 Produktblad 240822