ICDP i børnehøjde

ICDP står for International Child Development Program. Dansk Center for ICDP har udviklet et materiale til at arbejde med ICDP i Indskolingen. Materialet hedder ’Empati i børnehøjde – samspil, relationer og gode fællesskaber. Hvordan man kan arbejde med ICDP og Psykologisk tryghed i børnegrupper.’

Børn udvikler deres sociale kompetencer i samspil med andre mennesker, når samværet er præget af omsorg, anerkendelse og respekt. De sociale færdigheder styrkes gennem samarbejdet og erfaring med at forhandle og argumentere. Sociale færdigheder er f.eks. evnen til at udtrykke sine ønsker og følelser; vise andre omsorg og anerkendelse; at kunne samarbejde og vide, hvordan man indgår i lege eller aktiviteter i fællesskab med andre; og indordne sig under fællesskabets regler.

Dette materiale sætter fokus på børns forståelse af samspil og relationer med særlig vægt på begrebet empati – som introduceres som en bro mellem mennesker.

Omdrejningspunktet i materialet er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper fra ICDP-programmet. Underviseren (Læreren eller pædagogen) benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle børnegruppens relationer og samspil.

Dansk Center for ICDP har underskrevet et ”Code of conduct” med Både FN og Unicef – hvilket forpligter de professionelle der er ICDP-uddannet til at understøtte både verdensmålene, demokratiet og børns menneskerettigheder. 

Forskning og effekt

En svensk effektstudie fra skoleområdet har undersøgt effekten af at anvende ICDP i det didaktiske arbejde i klasseværelset. Studiet viser at elevernes læring og præstationer er forbedrede sammenlignet med deltagende kontrolskoleklasser. Baseret på undersøgelsens resultater peger studiet på potentialet ved at afprøve og udbrede ICDP som interventionsmodel i skolen, idet ICDP kan bidrage til at styrke elevernes læringsudbytte, den positive lærer-elev-relation og i tillæg styrke lærerens oplevelse af mestring og arbejdsglæde.

Se artikel publiceret i Scandinavian Journal of Educational Research: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1705898

Ovenstående forskning tager udgangspunkt i at elevernes læringsudbytte øges hvis eleverne mødes af sensitive og empatiske voksne. Det er det overordnede formål med dette materiale - at støtte trivslen og læringen i klassen ved, at eleverne får en øget forståelse af begreberne empati, samspil og relationer og samtidig får konkret vejledning i, hvordan samspillet og relationerne kan styrkes. Materialets kongstanke bygger på den antagelse, at et læringsmiljø, hvor elever og lærere er forbundet via robuste relationer, skaber glæde, lyst til at lære og styrker fællesskabet. Materialet udgives endeligt i foråret 2024 – efter at være afprøvet i 10-12 indskolingsgrupper i hele landet og følges af forsker Ida Skytte Jakobsen.

Implementering af ICDP

ICDP er implementeret i en række skoler i Danmark. Oftest påbegyndes implementeringen med en uddannelse af personale i ICDP Niveau 1 – egen professionel relationskompetence. 

En enkelt skole – Mølleholmskolen – er gået skridtet videre og er blevet ’Certificeret ICDP Institution’ i 2023.

Det er netop progressive skoler som Mølleholmskolen der har ønsket et materiale der ”oversætter” samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne fra ICDP til børnehjerne og børnehjerter.

Materialet er et konkret bud på, hvordan vi kan sætte empatibegrebet på den pædagogiske dagsorden – da begrebet er et nødvendigt supplement til undervisningsmaterialer om børns følelser og træning af sociale færdigheder. Børn har ikke kun brug for ”tillid til egne muligheder”, som der tales om i folkeskolens formålsparagraf 1, stk. 2 – men også viden om, at vi ikke kan klare os uden hinanden. Empatien er broen mellem mennesker, og broen er bygget af relationelt samspil. Og broen kan være spinkel eller usikker – hvis samspillet er præget af uro og konflikter. Det kræver øvelse, men også nærvær og opmærksomhed, at lære sin empati at kende.

Inspiration til arbejdet med ICDP i Børnehøjde

En del skoler deltager aktuelt  (vinteren 2023/2024) i pilotprojektet ’Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen’. I forløbet anvendes en materialekuffert, som gør det nemt at tilrettelægge undervisningen med fokus på udvikling og styrkelse af de gode relationer i indskolingen. Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil og består af en lærervejledning, en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater.

Læs mere om ICDP

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz