ICDP i børnehøjde

ICDP står for International Child Development Program. Dansk Center for ICDP har udviklet et materiale til at arbejde med ICDP i børnehøjde. Materialet hedder ’Empati i børnehøjde – samspil, relationer og gode fællesskaber. Hvordan man kan arbejde med ICDP og Psykologisk tryghed i børnegrupper.’ og er samlet i en kuffert, som ses her til højre.

Omdrejningspunktet i materialet er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper fra ICDP-programmet. Underviseren (Læreren eller pædagogen) benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle børnegruppens relationer og samspil.

Materialet indeholder en detaljeret lærervejledning, og materialet kan benyttes af personale, som ikke er uddannet i ICDP. Lærervejledningen indeholder en grundlæggende introduktion til ICDP og tankerne bag materialet. Se mere om indhold i kufferten nedenfor.

Empatikufferten - rækkefølge for udvikling

  • Empatikuffert - Indskolingen. Klar marts 2024. Er i butik.
  • Empatikuffert - Daginstitution. Medio/ultimo 2024.
  • Empatikuffert - Mellemtrin og udskoling. 2025.

Empati i børnehøjde - indskolingen

Her på finder du link til digitale dokumenter som understøtter materiale ”Empati i børnehøjde – indskolingen”

Word-dokument: Introduktion til forældrene om materialet Empati i Børnehøjde v2

Pdf-dokument: Forside og bagside Postkort Børnehøjde A5 310823 v2 

Beskrivelse af Empatikuffert - indskolingen:

Materialekuffert til arbejde med empati i børnehøjde – til dig som skal arbejde med relationer og samspil med udgangspunkt i ICDP i indskolingen. Materialet kan bruges både som klasseundervisning, gruppebaseret undervisning og individuel vejledning.

Materialekufferten indeholder blandt andet: En lærervejledning med introduktion og figurerne Relatuz og Empatine, der er gennemgående figurer i materialet, 6 sæt ICDP spillekort, 25 aktivitetskort til Stjerneløb, Samspilstemaer til at stille frem i klassen, brætspil, samspilsbolde, postkort med samspil m.v.

Materialet har et lækkert design og skabt et kraftigt materiale.

Pris: se butik.

Introduktion til kufferten - hvordan kommer vi i gang?

Der er forskellige måder hvorpå du og din institution kan blive klædt på til at arbejde med materialet 'Empati i børnehøjde':

  • Temadag på egen institution/skole. På dagen præsenteres de otte temaer for godt samspil, teori om empati og trivsel i børnegrupper. Herudover er der en præsentation af materialet i kufferten – der direkte kan anvendes i praksis
  • Personalemøde på egen institution/skole. Tilpasset udgave af ovenstående. 
  • 1½ time online. Introduktion til materialet i kufferten.

Måske har I brug for noget helt andet. Kontakt os så vi kan tilrettelægge den helt rigtige model for jer. Mail post@danskcenterfor-icdp.dk eller tlf 9383 3476.

Evaluering af pilotprojekt med ’Empati i børnehøjde – indskolingen’ v/Ph.d. Ida Skytte Jacobsen

Empati og fællesskab udgør hjørnestenene i et børns udvikling og trivsel. En nylig evaluering af et nyt pædagogisk materiale, "Empati i børnehøjde", sætter fokus på netop disse elementer og deres rolle i børns liv.

Materialet har vist sig at være en værdifuld ressource i den pædagogiske praksis ved at give børn de nødvendige redskaber til at deltage aktivt i fællesskabet. Det lægger stor vægt på at styrke børnenes sociale relationer og skabe en følelse af samhørighed. For pædagoger har det tilføjet en teoretisk ramme til deres praksis, samtidig med at det giver en struktureret tilgang til at arbejde med samspil.

Ny Viden, Relationer og Empati hos Børnegruppen

Evalueringen viser, at børnegruppen har tilegnet sig ny viden og udviklet større empati og sociale relationer gennem materialet. Koncepter som "tråden mellem mennesker" har gjort begreberne mere håndgribelige og har styrket følelsen af fællesskab blandt børnene.

Pædagogerne ser et stort potentiale i materialet til at skabe en meningsfuld forskel i styringen af børns fællesskaber. Det ses som et værktøj, der kan fortsætte med at støtte og udvikle børnenes sociale kompetencer.

Materialets Rolle i den Pædagogiske Dagsorden

"Materialet Empati i børnehøjde" har potentiale til at sætte begreberne relationer og empati i centrum for den pædagogiske dagsorden. Det giver en struktureret tilgang til at arbejde med disse vigtige elementer i børnenes udvikling, og det skaber en ramme for at integrere dem i det daglige pædagogiske arbejde.

Evalueringen af "Empati i børnehøjde" bekræfter dets unikke potentiale til at berige børns liv gennem en dybere forståelse af relationer og empati. Det giver pædagoger et redskab til at forme et mere positivt og inkluderende læringsmiljø, hvor børnene kan trives og vokse som en del af et sammenhængende fællesskab.

____

Implementering af ICDP

ICDP er implementeret i en række skoler i Danmark. Oftest påbegyndes implementeringen med en uddannelse af personale i ICDP Niveau 1 – egen professionel relationskompetence. 

En enkelt skole – Mølleholmskolen – er gået skridtet videre og er blevet ’Certificeret ICDP Institution’ i 2023.

Det er netop progressive skoler som Mølleholmskolen der har ønsket et materiale der ”oversætter” samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne fra ICDP til børnehjerne og børnehjerter.

Materialet er et konkret bud på, hvordan vi kan sætte empatibegrebet på den pædagogiske dagsorden – da begrebet er et nødvendigt supplement til undervisningsmaterialer om børns følelser og træning af sociale færdigheder. Børn har ikke kun brug for ”tillid til egne muligheder”, som der tales om i folkeskolens formålsparagraf 1, stk. 2 – men også viden om, at vi ikke kan klare os uden hinanden. Empatien er broen mellem mennesker, og broen er bygget af relationelt samspil. Og broen kan være spinkel eller usikker – hvis samspillet er præget af uro og konflikter. Det kræver øvelse, men også nærvær og opmærksomhed, at lære sin empati at kende.

Læs mere om ICDP

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz