Samspilstemaerne fra ICDP gør også nytte i ledergerningen

En god leder har gode interpersonelle færdigheder.
Med ICDP kan du træne dit samspil med andre.

ICDP-programmet drejer sig om sensitivering, som bla. kan beskrives som hvordan vi opfatter andres invitation til samspil og hvordan vi selv justerer os og reagerer konstruktivt og udviklende på dette.

I Dansk Center for ICDP, har vi en mangeårig erfaring med strategiske arbejder, udvikling af ledere samt implementering. Vi ved fra forskningen at den gode implementering styrkes af stærk teori, fælles begreber og fælles modeller. Dette skaber et robust design for implementering.

Nogle ledelser har valgt selv at deltage på ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence, andre deltager i vores ICDP Lederuddannelse.

Vi har samarbejdspartnere i mange sektorer så skriv gerne til os hvis du gerne vil i kontakt med f.eks. en daginstitution, en folkeskole, en efterskole, et plejecenter osv. for at høre om deres arbejde med ICDP og deres erfaringer.

Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen udgiver i 2023 bogen ”Sensitivering af organisationer – Psykologisk tryghed, resonans og ledelse”, Dafolo, hvor der bl.a. sættes fokus på begrebet Resonans og hvordan ICDP kan spille sammen med fx distribueret ledelse og dømmekraft og hvordan sensitiveringen forankres i egen organisation. Bogen benyttes på ICDP Lederuddannelsen.

Læs mere om ICDP niveau 1

Læs eventuelt om vores ICDP Lederuddannelse.

Læs mere om Relationsbaseret ledelse

Læs om Distribueret ledelse

Læs om Implementering af ICDP 

Læs om Vejlederrollen og koordinatorfunktion