Jens Linder er uddannet lærer og er Direktør i Dansk Center for ICDP Aps.

Han har i en årrække arbejdet med organisationsudvikling, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde og er forfatter til en række bøger om teamsamarbejde samt ledelse og styring i den offentlige og private sektor.

Kontakt Tlf 93833476 jenslinder@danskcenterfor-icdp.dk

Anne Linder er psykolog, forfatter og centerchef for Dansk Center for ICDP. Hun underviser en lang række fagpersoner i professionelt relations arbejde:

  • lærere og pædagoger
  • personalet på PPR- kontorer
  • sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger
  • behandlingsinstitutioner
  • familieplejekonsulenter
  • plejefamilier
  • sundhedsplejersker m.fl.

Hun er forfatter til en lang række bøger omkring professionelt relationsarbejde - en forståelse, der integrerer positiv psykologi,  udviklingspsykologi og systemisk tænkning. Bøgerne er oversat til flere sprog. Anne Linder var med til at indføre ICDP i Danmark og er udover sin funktion som Centerchef kontaktperson for ICDP Norden.

Kontakt tlf. 20133476         annelinder@danskcenterfor-icdp.dk