ICDP står for International Child/Caregiver Development Program.

Omdrejningspunktet i ICDP er de 8 temaer for godt samspil. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

Relationskompetence omhandler vores kapacitet til at engagere os i meningsfulde forhold og interaktioner med andre mennesker og hermed om handlefærdigheder såsom kommunikation, konfliktløsning og samarbejdsevner. Relationskompetence kan defineres som: ”evnen til at etablere og opretholde en følelsesmæssig kontakt, og på grundlag af denne kontakt at skabe en lærende og informativ dialog”.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner – primært forældrene.

ICDP er baseret på alment anerkendt udviklingsteori og på, at et godt samspil mellem omsorgsgiver og barn skabes ved at udvikle omsorgsgivers sensitivitet og åbenhed til at forstå barnets situation og imødekomme barnets initiativ og behov. Læs eventuelt mere her i beskrivelsen af bogen 'Professionel relationskompetence - Stjernestunder i det relationelle univers'.

ICDP er et internationalt børne-udviklingsprogram skabt i 1993, da WHO bad psykologiprofessor Karsten Hundeide om at skabe et psykologisk støtteprogram, der kunne uddanne og hjælpe voksne til at hjælpe børn i nød og støtte deres positive udvikling i situationer med kriser og katastrofer.
ICDP- programmet er under konstant udvikling og omhandler nu ikke bare kontakten mellem børn og voksne, men også i voksnes kontakt med voksne – faktisk alle steder hvor der er relationer på spil, og det er der jo overalt. Når programmet anvendes i samspil med voksne borgere – kaldes programmet International Caregiver Development program.

I Dansk Center for ICDP har vi udviklet materialer og uddannelser til en række forskellige målgrupper:

I Dansk Center for ICDP arbejder vi med ICDP i en række forskellige sektorer.

I Dansk Center for ICDP arbejder vi med ICDP med en række forskellige professioner.

Dansk Center for ICDP har en tilladelse fra NGO’en ICDP International til at arbejde med kvalitetssikring og udbredelse af ICDP, herunder at udbyde certificerede ICDP-uddannelser.

Læs mere: Baggrunden for ICDP

Ovenfor: Film med kort introduktion til de 8 samspilstemaer samt de 3 dialogformer som styrker barnets selvværd, selvtillid og selvkontrol.

Filmen fungerer desuden som en introduktion til den gratis selvvurdering/test af eget arbejde med samspil og relationer. Efter selvvurderingen modtages en personlig rapport med feedback. 

Selvvurderingen er frit tilgængelig på vores platform Dansk Center for Relationer.