ICDP står for International Child/Caregiver Development Program.

Omdrejningspunktet i ICDP er de 8 temaer for godt samspil. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner – primært forældrene.

Dansk Center for ICDP har en tilladelse fra NGO’en ICDP International til at arbejde med kvalitetssikring og udbredelse af ICDP, herunder at udbyde certificerede ICDP-uddannelser.

Læs mere: Baggrunden for ICDP

Ovenfor: Film med kort introduktion til de 8 samspilstemaer samt de 3 dialogformer som styrker barnets selvværd, selvtillid og selvkontrol.

Filmen fungerer desuden som en introduktion til den gratis selvvurdering/test af eget arbejde med samspil og relationer. Efter selvvurderingen modtages en personlig rapport med feedback. 

Selvvurderingen er frit tilgængelig på vores platform Dansk Center for Relationer.