ICDP kan anvendes som fagteknisk sprog i mange forskellige professioner.

Læs om ICDP i forhold til;