Relationsbaseret Forældrevejledning - Niveau 2P

Se aktuelle hold

Er du uddannet på ICDP Niveau 1 og Niveau 2 kan du blive uddannet i Relationsbaseret forældrevejledning: ICDP Niveau 2 P (P for Parenting)

Forventet udbyttet

Du vil blive fagligt styrket til at undervise forældrene i samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne. Du vil lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et forældreuddannelsesforløb, samt træne dine kompetencer til at håndtere de svære samtaler.

På ICDP Niveau 2P– Relationsbaseret forældrevejledning – er der fokus på udviklingen af din kompetence til at vejlede forældre i mindre grupper ud fra ICDP-principperne,

Målet for den relationsbaserede forældrevejledning i grupper er, at:

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikation

Undervisningen skal være tilpasset den enkelte forældregruppes formåen og situation.

Uddannelsesdage

Uddannelsen består for dig af 2 introduktionsdage- og et supervisions klippekort på 10 klip – der kan anvendes til online supervision, når eget forældrekursus gennemføres med en gruppe forældre.

Uddannelsesdagene består af metodiske og didaktiske modeller, der kan anvendes til at styrke forældrenes viden og forståelse af samspillet med deres eget barn. Forløbet tilrettelægges ud fra ICDP’ sensitiveringsprincipper, samt teambaseret læring gennem selviatttagelse og videofeedback.

Du undervises på hold med maksimalt 12 deltagere.

Undervisningsmateriale

Deltagere på uddannelsen benytter grundbogen  grundbogen ”Relationsbaseret forældrevejledning – gruppebaseret undervisning” af Anne Linder (2021), samt en materialekuffert. Til forældrene er udviklet hæftet ” Det gode samspil”.

Netværk

Efter endt uddannelse tilknyttes forældervejlederen ICDP`s netværk og forældrene tilbydes et digitalt community på platformen Dansk Center for Relationer

ICDP Niveau 2P Produktblad 240822