Forlaget Relatuz er en afdeling af Dansk Center for ICDP, som også tæller en uddannelsesafdeling og et konsulenthus. Dansk Center for ICDP og senere forlaget blev grundlagt i hhv. 2008 og 2019 af centerchef, psykolog og forfatter Anne Linder, der i snart 25 år har arbejdet på at udbrede og kvalitetssikre relationsarbejdet i den pædagogiske sektor.

Navnet Relatuz udspringer fra det latinske ord relatio, der er afledt af det latinske relatus, som egentlig betyder at føre, henføre eller bære. Relatuz fører eller bærer individet ind i det store faglige fællesskab, ved at udgive faglitteratur til de udøvende professionelle særligt indenfor velfærdsprofessionerne.

Forlaget arbejder på at skabe en stærk profil inden for det relations- og ressourceorienterede felt, og finder sin faglige udgivelsesniche mellem det akademiske og praktiske felt.

Forlagets udgivelser dækker pædagogisk og psykologisk faglitteratur til dagtilbud, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer undervisningsmateriale til gennemførelse af ICDP-uddannelser og temadage. Forlagets produkter henvender sig til både professionelle - lærere, pædagoger, dagplejere, dagtilbuds- og skoleledere, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende – samt til undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) samt andre efter- og videreuddannelser, og forældre.

Oprettelsen af Forlaget Relatuz var en naturlig forlængelse af de mange tidligere udgivelser som Dansk Center for ICDP har haft gennem årene, som tæller både artikler og bøger af Anne Linder, en digital kursusplatform Relatuz samt en bred vifte af undervisningsmaterialer og hæfter på dansk, engelsk, tysk og færøsk.

Se alle trykte udgivelser og materialer i butik.

Se oversigt over bøger og hæfter om ICDP.

Se oversigt over artikler om ICDP.

Fra bogens bagside:
'Det professionelle relationsarbejde kræver sin egen metodik og fagtekniske termer.
Relationsguiden præsenterer en række begreber og modeller, der kan indgå i teamets værktøjskasse og styrke teamets professionelle relationsarbejde. Der vil blandt andet være fokus på emner som implementering, vitalisering, relationelle reparationer, kollegial skygning og videoanalyse'
'Bogen er gennemsyret af et systemisk perspektiv og positivpsykologien og hviler blandt andet på den antagelse, at relationelle forhold er dynamiske og dermed foranderlige'.