På de certificerede ICDP-uddannelser i Dansk Center for ICDP får deltagerne udstedt certifikat ved fuldførelse af forløbet.

Certifikatet udleveres som oftest på sidste uddannelsesdag.

Er dit certifikat efterfølgende bortkommet og har du ønske om udstedelse af nyt certifikat da kan dette gøres for kr. 200,- + moms. 

Du bedes skrive til post@danskcenterfor-icdp.dk og oplyse fulde navn, adresse, mail, hvilket forløb du har været på inkl. dato/periode for forløbet. Certifikat vil herefter blive fremsendt til din hjemmeadresse sammen med en faktura.