Tilsyn i daginstitutionerne

Mange daginstitutioner ønsker at inddrage ICDP i deres tilsyn. I løbet af 2023 udvikler vi et tilsynskoncept der afspejler det kompetenceløft der er sket i en organisation hvor ledere og medarbejdere arbejder med ICDP.

ICDP indgår som et fælles fagteknisk sprog for refleksioner om målene og emnerne i den nye styrkede pædagogiske læreplan, hvis hovedindhold er:

  • Det fælles pædagogiske grundlag
  • De seks læreplanstemaer
  • Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring

ICDP er indført som et fælles fagteknisk sprog for samspillet og har udvidet den pædagogiske værktøjskasse omkring relationsarbejdet.

Tilsynet skal sikre, at ICDP fortsat bliver en aktiv en del af det daglige arbejde både hos den enkelte pædagog, i teamet og hos ledelsen. Tilsynet skal ligeledes kunne anvendes til at vurdere graden af målopfyldelse i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Formålet med udviklingsprojektet er at udvikle et pædagogisk tilsynskoncept der kan evaluere den pædagogiske kvalitet og vurdere graden af implementering af ICDP i den pædagogiske forståelse.

Projektet opstarter 1.1 2023 og forventes at afslutte 31.12 2023

Hvis du vil vide mere så kontakt Centerchef Psykolog Anne Linder 

Se også: ICDP-certificering af institutioner

Se også: Arbejdet med børnekonventionen

Se også: ICDP og forældre 

Den styrkede pædagogiske læreplan (Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet) med ICDP i midten som omdrejningspunkt